Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 8

« Zjevení 7

» Zjevení 9

 

SEDMÁ PEČEŤ A SEDM POLNIC

1A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půlhodinu. 2A uviděl jsem sedm andělů, kteří stojí před Bohem. Bylo jim dáno sedm polnic.

3Jiný anděl přišel a postavil se u oltáře. Měl zlatou kaditelnici a bylo mu dáno množství kadidla, aby to kadidlo obětoval s modlitbami všech svatých na zlatém oltáři před trůnem. 4A kouř kadidla vystoupil s modlitbami svatých z ruky anděla před Boha. 5Anděl vzal kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil ji na zem. A nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení.

6A těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravili, aby zatroubili.

 

PRVNÍ ČTYŘI POLNICE

7Zatroubil první anděl a nastalo krupobití a oheň smíchaný s krví; a bylo to hozeno na zem. A třetina země byla úplně spálena, třetina stromů byla úplně spálena a třetina veškeré zelené trávy byla úplně spálena.

8Zatroubil druhý anděl a do moře byla hozena jakoby veliká hora hořící ohněm. Třetina moře se stala krví 9a zemřela třetina stvoření v moři mající duši. A třetina lodí byla zcela zničena.

10Zatroubil třetí anděl a z nebe spadla veliká hvězda hořící jako pochodeň. A spadla na třetinu řek a na prameny vod. 11Jméno té hvězdy bylo Pelyněk. A třetina vod se stala pelyňkem a mnoho lidí z těch vod zemřelo, protože zhořkly.

12Zatroubil čtvrtý anděl a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže se třetina nich zatměla. A nebyl svit po třetinu dne, a stejně tomu bylo i v noci.

13A viděl jsem a slyšel jsem jednoho orla, který letěl prostředkem nebe a říkal velikým hlasem: „Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, kvůli zbývajícím hlasům polnic tří andělů, kteří ještě mají troubit!!“

 

 

8,13 orla - jiné rukopisy: anděla

 
 


Statistiky

Online: 5
Celkem: 274129
Měsíc: 2370
Den: 160