Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 6

« Zjevení 5

» Zjevení 7

 

 

PRVNÍCH PĚT PEČETÍ

1A viděl jsem, jak Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí. Uslyšel jsem jednu z těch čtyř živých bytostí říct jakoby hromovým hlasem: „Pojď!!“ 2A uviděl jsem, hle: Bílý kůň, a Ten, který na něm seděl, měl luk. Byl mu dán věnec vítězů a vyjel Dobyvatel vítězství, aby dobýval vítězství.

3A když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem druhou živou bytost, jak říká: „Pojď!“ 4A vyjel ohnivě zbarvený kůň, a tomu, který na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli. A byl mu dán veliký meč.

5A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem třetí živou bytost, jak říká: „Pojď!“ A uviděl jsem hle: černý kůň, a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo. 6Uslyšel jsem jakoby hlas v prostředku čtyř živých bytostí, který říkal: „Mírka pšenice za denár a tří mírky ječmene za denár. Olej a víno nezdražuj.

7A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak říká: „Pojď!“ 8A uviděl jsem hle: Zelený kůň a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt; a Hádes ho následoval.

A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli se šavlí, hladomorem, smrtí a šelmami země.

9A když otevřel pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše zabitých lidí, kteří byli zabiti kvůli Božímu slovu a svědectví, které měli. 10A křičeli velikým hlasem: „Do kdy, ó Svrchovaný Pane, svatý a pravdivý, nebudeš soudit a nepomstíš naši krev nad těmi, kteří bydlí na zemi?!!“ 11A každému bylo dáno bílé dlouhé roucho a bylo jim řečeno, aby ještě krátký čas odpočinuli, dokud se nenaplní jejich spoluotroci a bratři, kteří mají být zabíjeni tak, jako oni.

 

ŠESTÁ PEČEŤ

12A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem toto: Nastalo veliké zemětřesení, slunce se stalo černé jako žíněné roucho z kozí srsti, celý měsíc se stal jakoby krvavým 13a nebeské hvězdy padali na zem, jako když veliký vítr třese fíkovníkem a ten shazuje své nezralé fíky. 14A nebe se se pohnulo, jako když se svinuje svitek a každá hora i ostrov se pohnuly ze svého místa. 15A králové země, velmoži, velitelé vojsk, bohatí, mocní, každý otrok i svobodný se ukryli do jeskyň a do horských skal. 16A řekli horám a skalám: „Padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho Sedícího na trůnu a před hněvem Beránka, 17protože přišel veliký den Jeho hněvu – a kdo bude moci obstát?!“

 

 

6,5 vahadlo - var. jho. Jho je  část postroje tažných zvířat, která přenáší tažnou sílu na pluh. Jho spojuje dvě tažná zvířata, aby spolu táhla vyváženou silou pluh. Od toho: váha, vahadlo.

6,6 Říká to patrně Kristus (srov. Zj 5,6), proto zvýrazněné písmo

6,6(2x) mírka (obilí) – zhruba jedna dávka jídla pro jednu osobu na den

6,6 nezdražuj - ř. slovo znamenající: 'jednat-nespravedlivě/uškodit'

6,8 šelmami - var. divoká zvěř

6,9 kvůli – var. skrze, prostřednictvím

6,10 pomstít - var. sjednat spravedlnost (srov. Lk 18,3.5), pomstít (Ř 12,19), potrestat (2. Kor 10,6). Ř. slovo ἐκδικέω (od slova δίκη - ‚spravedlnost‘)

6,11 dlouhé roucho, které nosili vysoce postavení lidé)

6,13 nezralé fíky - fíky, které rostou během zimy, ale nedozrají v pravý čas a místo toho spadnou na jaře

6,14 pohnulo – var. oddělilo

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 274867
Měsíc: 2524
Den: 139