Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 3

« Zjevení 2

» Zjevení 4

 

LIST DO SARD

1Andělu církve v Sardách piš: ‚Toto říká Ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvoje skutky: totiž že máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. 2Buď bdělý a upevni to, co ještě zůstává a je na umření. Neboť jsem neshledal tvé skutky před Mým Bohem naplněné. 3Vzpomeň si tedy na to, co jsi přijal a slyšel – a drž se toho a čin pokání. Pokud nebudeš bdít, přijdu jako zloděj a jistě nebudeš vědět, v jakou chvíli na tebe přijdu. 4Ale máš v Sardách několik jmen, která nezašpinila svoje roucha - a budou se Mnou chodit v bílém, protože jsou toho hodni.

5Ten, kdo dobývá vítězství, bude oblečen do bílého roucha. A jeho jméno jistě nevymažu z knihy života; a jeho jméno vyznám před Svým Otcem a před Jeho anděly. 6Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘

 

LIST DO FILADELFIE

7Andělu církve ve Filadelfii piš: ‚Toto říká Ten svatý a pravdivý, který má Davidův klíč. On otvírá - a nikdo nezavře; a On zavře - a nikdo neotevře. 8Znám tvoje skutky. Hle: Umístil jsem před tebe otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, ale zachoval jsi Moje slovo a nezapřel jsi Moje jméno. 9Hle: Dávám ti ze satanovy synagogy ty, kteří si říkají ‚židé,‘ ale nejsou, ale lžou. Hle: Způsobím jim, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama a poznají, že jsem si tě zamiloval. 10Protože jsi zachoval slovo Mojí vytrvalosti, také Já tebe zachovám v období pokušení, které má přijít na celý obydlený svět, ve kterém budou otestováni lidé bydlící na zemi. 11Hle: Přijdu rychle. Drž se pevně toho, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.

12Toho, kdo dobývá vítězství, udělám sloupem v chrámu Mého Boha a již z něho jistě nevyjde. A napíšu na něj jméno Mého Boha, jméno města Mého Boha (nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od Mého Boha) a Moje nové jméno.  13Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘

 

LIST DO LAODICEJE

14Andělu církve v Laodiceji piš: ‚Toto říká Amen, ten Věrný a Pravdivý, vládce Božího stvoření: 15Znám tvoje skutky, že nejsi ani studený, ani horký. Ó, kéž bys byl studený, anebo horký! 16Ale tak, že jsi vlažný - ani horký, ani studený – chystám se tě vyzvracet ze Svých úst. 17Protože říkáš: ‚Jsem bohatý a zbohatl jsem. A nic nepotřebuji.' A nevnímáš, že jsi ubohý, žalostný, žebravý, slepý a nahý. 18Radím ti: Kup ode Mě zlato ohněm pročištěné, abys zbohatl; bílý plášť, aby ses oblékl a nebyla vidět hanba tvé nahoty; a oční mast k pomazání tvých očí, abys viděl. 19Koho mám rád, toho usvědčuji a výchovně trestám. Proto buď horlivý a čiň pokání. 20Hle: Stojím u dveří a tluču. Kdo uslyší Můj hlas a otevře dveře – k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on bude večeřet se Mnou.

21Tomu, kdo dobývá vítězství, dám sedět se Mnou na Mém trůnu, jako jsem i Já dobyl vítězství a usedl s Mým Otcem na Jeho trůn. 22Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘

 

 

3,2 co zůstává - dosl. to, co zůstává, zůstatek, ostatek

3,7(2x).8 zavřít - var. zamknout (srov. Mt 25,10; Sk 5,23)

3,9 poklonit se - var. uctívat (tedy klanění jako při uctívání)

3,10 zachovám - var. budu střežit

3,10 období - var. hodina, chvíle, okamžik

3,10 obydlený svět - ř. slovo označuje buď „svět“ římského impéria, nebo svět jako takový

3,10 otestovat – var. pokoušet, vyzkoušet

3,14 vládce – var. počátek, původ, prvozáklad, (základní) princip

3,15(2x) horký - od slova ζέω (vroucí (Sk 18,25; Ř 12,11)

3,16 chystám - ř. slovo se obvykle nepřekládá, naznačuje, že je to v úmyslu (je to připraveno, brzy se to stane)

3,18 zlato ohněm pročištěné - dosl. ‚zlato ohořelé z ohně‘ (hořet - slovník)

3,19 výchovně trestám - var. trestat, vychovávat (proto trestat)

(Zj 3,1-6) Kázání (V. Koplík)     

(Zj 3,7-13) Kázání (V. Koplík)

(Zj 3,14-22) Kázání (V. Koplík)

 

 

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274129
Měsíc: 2370
Den: 159