Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 20

« Zjevení 19

» Zjevení 21

 

TISÍC LET

1A uviděl jsem anděla sestupujícího z nebe, který měl ve své ruce klíč od abysu a veliký řetěz. 2Zmocnil se draka, toho starodávného hada, který je ďábel a satan, a svázal ho na tisíc let. 3A hodil ho do abysu, zamkl ho tam a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl na scestí národy, dokud nebude dokončeno těch tisíc let. Potom má být na krátký čas propuštěn. 4Uviděl jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili – a byl jim svěřen soud. Uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati kvůli Ježíšovu svědectví a kvůli Božímu slovu, i ty, kteří se neklaněli šelmě a jejímu obrazu a nepřijali cejch na čelo a na svou ruku. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

5Zbytek mrtvých neožil, dokud nebude dokončeno těch tisíc let. To je první vzkříšení. 6Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi lidmi druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Božími a Kristovými a budou s Ním kralovat tisíc let.

7Když bude dokončeno těch tisíc let, satan bude ze svého vězení propuštěn. 8A vyjde, aby svedl na scestí národy, které jsou na čtyřech úhlech země – Góga a Magóga – aby je shromáždil k válce. Jejich počet bude jako počet zrnek písku v moři. 9A vystoupili na celou šíři země a obklíčili tábor svatých lidí a to milované město. Ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je. 10A ďábel, který je sváděl na scestí, byl vhozen do jezera ohně a síry, kde byla i šelma a falešný prorok. A byli trápeni dnem i nocí na věky věků.

 

SOUD NAD MRTVÝMI

11A uviděl jsem veliký bílý trůn a na něm Sedícího, před jehož tváří utekla země i nebe; a jejich místo již nebylo nalezeno. 12A uviděl jsem mrtvé - velké i malé – jak stojí před trůnem. Byly otevřeny knihy; a byla otevřena jiná kniha, tj. ‚Kniha života.‘ A mrtví byli souzeni z toho, co bylo napsáno v těch knihách – podle svých skutků. 13A moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm. A Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. 14Smrt a Hádes pak byli vhozeni do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt – ohnivé jezero. 15Pokud někdo nebyl nalezen v té knize života – nebyl tam zapsán – byl vhozen do ohnivého jezera.

 

 

20,3 zamknout (srov. Mt 25,10; Sk 5,23) - var. zavřít

20,9 tábor - var. vojsko, kasárna

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 278640
Měsíc: 2456
Den: 159