Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 17

« Zjevení 16

» Zjevení 18

 

SOUD NAD PROSTITUTKOU

1A přišel jeden z těch sedmi andělů majících sedm misek, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti soud té veliké prostitutky, která sedí na mnohých vodách, 2se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili ti, kteří přebývají na zemi.“

3A v Duchu odnesl mě do pustiny a uviděl jsem ženu sedící na šarlatové šelmě, která byla plná rouhavých jmen a měla sedm hlav a deset rohů. 4Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem, byla ozdobená zlatými šperky, drahými kameny a perlami. Ve své ruce měla kalich plný ohavností a nečistot svého smilstva. 5A na jejím čele bylo napsáno tajemství: ‚Veliký Babylón, matka prostitutek a ohavností země.‘ 6A uviděl jsem ženu, která byla opilá z krve svatých lidí a z krve Ježíšových svědků. Když jsem ji uviděl, divil jsem se velikým údivem.

7Anděl mi řekl: „Proč se divíš? Řeknu ti tajemství té ženy a šelmy, která ji nese a má sedm hlav a deset rohů. 8Šelma, kterou jsi viděl, byla a není, a má vystoupit z abysu a jít do zatracení. A budou se divit ti, kteří přebývají na zemi (jejichž jména nejsou zapsána v knize života od založení světa), uvidí, že ta šelma byla a není, a znovu přijde.

9Zde je potřeba mít mysl, která má moudrost: Sedm hlav je sedm hor (na kterých ta žena sedí) a sedm králů. 10Pět padlo, jeden je a další ještě nepřišel. A až přijde, musí zůstat jen nakrátko. 11A šelma, která byla a není, je tím osmým králem a je z těch sedmi králů. A jde do zatracení.

12Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale jako králové přijmou pravomoc na jednu hodinu spolu se šelmou. 13Ti mají jeden úmysl a svou moc a pravomoc dají šelmě. 14Ti budou válčit s Beránkem a Beránek nad nimi dobude vítězství, protože je Pán pánu a Král králů; a dobydou vítězství i ti, kteří jsou s Ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.“

15Řekl mi: „Vody, které jsi viděl - tam, kde sedí ta prostitutka - jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. 16Těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma budou tu prostitutku nenávidět, udělají ji opuštěnou a nahou a sní maso jejího těla. A úplně ji spálí v ohni. 17Neboť Bůh jim vložil do mysli, aby vykonali Jeho úmysl; a oni vykonali jeden úmysl a dali své království šelmě, dokud nebudou dokončena Boží slova. 18A ta žena, kterou jsi viděl, je to veliké město, které má královskou moc nad králi země.

 

 

17,4 zlatými šperky - ř. slovo χρυσίον označuje spíše zlaté šperky, ornamenty (1. Tim 2,9; 1. Pt 3,3; Zj 17,4), je to zdrobnělina řeckého slova pro „obecné“ zlato (χρυσοῦς). Zde v jednotném čísle (jako další slovospojení: drahý kámen)

17,4.5 ohavností - var. odporných věcí

17,8 přijde – var. bude (přítomná)

17,12 přijmou – dosl. přijímají

17,12 na jednu hodinu - var. v jeden okamžik/hodinu, na jeden okamžik/hodinu

17,18 královskou moc - dosl. království

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278641
Měsíc: 2456
Den: 158