Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 15

« Zjevení 14

» Zjevení 16

 

ÚVOD K SEDMI RANÁM

1A uviděl jsem v nebi jiné znamení , veliké a podivuhodné: Sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran, neboť v nich je dokončen Boží hněv.

2A uviděl jsem jakoby skleněné moře smíchané s ohněm, a ty, kteří dobyli vítězství nad šelmou, jejím obrazem a počtem jejího jména, jak stojí na tom skleněném moři a mají Boží harfy. 3A zpívají píseň Mojžíše, Božího otroka, a píseň Beránkovu: „♪♫ Tvoje skutky jsou veliké a podivuhodné, Pane, Bože Všemocný! ♪♫Tvoje cesty jsou spravedlivé a pravdivé, Králi národů! ♪♫ 4Kdo by se nebál Tebe, Pane, a neoslavoval Tvoje jméno? ♪♫ Neboť Ty jediný jsi chvályhodný! ♪♫ Vždyť všechny národy přijdou a pokloní se před Tebou! ♪♫ Neboť Tvoje spravedlivé skutky vyšly najevo! ♪♫“

5Potom jsem viděl, hle: V nebi byla otevřena svatyně svatostánku svědectví. 6A ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli sedm ran. Byli oblečeni lněným čistým jasným rouchem a kolem hrudi měli přepásány zlaté pásy. 7A jedna z těch čtyř živých bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých misek plných hněvu Boha, toho Žijícího na věky věků. 8A svatyně byla naplněna kouřem pocházející z Boží slávy a z Jeho moci. A nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud nebude dokončeno sedm ran od těch sedmi andělů.

 

 

15,3 národů -  jiné rukopisy: svatých

15,4 ne(bál) - v řečtině dva zápory vedle sebe (důraz na zápor)

 
 


Statistiky

Online: 5
Celkem: 278627
Měsíc: 2450
Den: 147