Jdi na obsah Jdi na menu
 


Titovi 2

« Titovi 1

» Titovi 3

 

RADY RŮZNÝM SKUPINÁM V CÍRKVI

1Ty však mluv to, co se sluší na zdravé učení. 2Starší lidé mají zdravý úsudek, jsou důstojní, mají sebeovládání, jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. 3Stejně i starší ženy, ať mají příkladné úctyhodné chování, nejsou pomlouvačné, nejsou zotročeny přílišným pitím vína a vyučují dobré věci. 4Tímto vyučováním mohou poklidně usměrňovat mladé ženy v tom, aby byly manželomilující, dětimilujicí, 5měly sebeovládání, byly svaté, pečovaly o domácnost, měly dobrou povahu podřizovaly se svým mužům, aby nebylo znevažováno Boží slovo.

6Stejně i mladé muže napomínej, aby měli zdravou mysl. 7Ve všem prezentuj sám sebe jako vzor dobrých skutků ve vyučování, neporušitelnosti, důstojnosti, 8dobrých slovech, a jako člověka, kterému nelze nic vytknout. Tím bude protivník zahanben, a co se týče nás - nemůže říct nic zlého.

9Otroci ať se podřizují svým svrchovaným pánům, jsou u nich ve všem přijatelní a nemluví proti nim nic špatného. 10Ať si nedávají tajně peníze stranou, ale projevují ve všem dobrou věrnost, aby vyučování našeho Boha Spasitele bylo tím vším ozdobeno.

 

BOŽÍ MILOST

11Zjevila se Boží milost přinášející spásu všem lidem. 12Tato milost nás vychovává, abychom odmítli bezbožnost a světské žádosti a žili v současném věku sebeovládavě, spravedlivě a zbožně 13v očekávání blahoslavené naděje a v očekávání toho, že se ukáže sláva velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14Ten dál sám Sebe za nás, aby nás zaplacením výkupného vykoupil od veškeré protizákonosti a očistil Svůj vyvolený lid, který je horlivý v dobrých skutcích. 15Toto říkej, k tomu povzbuzují a k tomu napomínej se vší přísností. Nikdo ať tebou nepohrdá.

 

 

2,3 pomluvačné - var. ďábelské

2,12 vychovávat - var. trestat, vychovávat (proto trestat)

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274541
Měsíc: 2378
Den: 60