Jdi na obsah Jdi na menu
 


Titovi 1

« 2. Timoteovi 4

» Titovi 2

 

ÚVOD

1Pavel, Boží otrok a apoštol Ježíše Krista podle víry vyvolených Božích lidí a poznání pravdy, která je podle zbožného chování, 2jež je založeno na naději věčného života. To slíbil před věčnými věky pravdomluvný Bůh. 3Ve Svém čase zjevil Své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno podle příkazu našeho Boha Spasitele. 4Píši Timoteovi, mému legitimnímu dítěti podle společné víry: Milost a pokoj od Boha Otce a našeho Spasitele Pána Ježíše Krista.

 

USTANOVENÍ STARŠÍCH

5Nechal jsem tě na Krétě kvůli tomu, abys dal do pořádku to, co zbývá, a ustanovil v každém městě starší - jak jsem ti přikázal. 6Starším může být jen ten, kdo je bez viny, muž jedné manželky, který má věřící děti, není v obvinění z rozhazovačnosti či nepoddajnosti. 7Je zapotřebí, aby byl správce církve jako Boží služebník bez viny, ne samolibý, neměl sklon k hněvu, nebyl pijan vína, neměl útočnou povahu ani nebyl ziskuchtivý. 8Ale má být pohostinný, dobromilující, má mít sebeovládání, být spravedlivý, zbožný a má mít silnou vůli. 9Pevně se drž věrného vyučování slova, abys byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém vyučování, tak i usvědčovat ty, kteří mluví proti Bohu.

 

VAROVÁNÍ PŘED BEZBOŽNÝMI LIDMI

10Vždyť existuje mnoho nepoddajných lidí, kteří vedou zbytečné debaty jsou podvodníci – hlavně ti z obřezaných. 11Takovým lidem je potřeba zavřít pusu. Ti zpřevracejí celé domácnosti a vyučují zbytečnosti kvůli hanebnému zisku. 12Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: ‚Kréťané jsou vždy lháři, zlá divoká zvěř, lenivá břicha.‘ 13Toto svědectví je pravdivé. Z toho důvodu je přísně napomínej, aby byli zdraví ve víře. 14Ať nevěnují pozornost židovským vymyšleným legendám a lidským přikázáním, které je odvracejí od pravdy. 15Čistým je všechno čisté, avšak znečištěným a nevěřícím není čisté nic; místo toho mají znečištěnou svou mysl a svědomí. 16Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky Ho zapírají. Jsou odporní, neposlušní a neosvědčení k jakémukoli dobrému skutku.

 

1,12 divoká zvěř – var. šelmy

 
 


Statistiky

Online: 7
Celkem: 278636
Měsíc: 2456
Den: 155