Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 6

« Skutky 5

» Skutky 7

 

USTANOVENÍ MUŽŮ K SLUŽBĚ

1A v těch dnech, kdy narůstal počet učedníků, nastalo reptání Helénistů proti Hebrejům, protože v každodenní službě byly jejich vdovy přehlíženy. 2Dvanáct apoštolů svolalo množství učedníků a řekli: „Není pro nás vhodné, abychom zanechali Boží slovo a sloužili u stolů. 3Bratři, vyberte ze svého středu muže - sedm osvědčených mužů plných Ducha a moudrosti - které bychom ustanovili nad touto potřebnou prací. 4A my budeme setrvávat na modlitbě a ve službě.“ 5To slovo se všemu množství lidí líbilo. Vybrali Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanóra, Timóna, Parmenase a Nikolase, proselytu z Antiochie. 6Ty postavili před apoštoly, modlili se a položili na ně ruce. 7A Boží slovo rostlo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi narůstal. Také zástup kněží byl poslušný víry.

 

ŠTĚPÁN

8Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi zázraky a veliká znamení. 9Někteří lidé ze synagogy zvané Libertinských‚ Kyrénských, Alexandrijských a těch z Kilikie a Malé Asie povstali debatovali se Štěpánem. 10A nemohli odporovat moudrosti a Duchu, ve kterém mluvil. 11Tehdy tajně navedli muže, kteří řekli: „Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé výroky proti Mojžíšovi a Bohu.“ 12Pobouřili lid, starší a učitele zákona, přišli k němu, zmocnili se ho silou a přivedli ho před sanhedrin. 13Postavili lživé svědky, kteří říkali: „Tento člověk nepřestává mluvit výroky proti tomuto svatému místu a proti zákonu. 14Vždyť jsme slyšeli, jak říká, že Ježíš Nazaretský toto místo zničí a změní zvyky, které nám předal Mojžíš.“ 15A všichni, kteří seděli v sanhedrinu, na něj hleděli - a uviděli, že jeho tvář je jako tvář anděla.

 

 

6,1 Helénista – řecky mluvící žid, který neumí mluvit hebrejsky ani aramejsky; Hebrej – žid, který umí mluvit hebrejsky a žije v Palestině

6,2 vhodné – var. přijatelné, líbivé (slovník)

6,5 proselyta - označuje člověka, který přestoupil z pohanství na židovství

6,8 víry – jiné rukopisy: moci

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274873
Měsíc: 2525
Den: 136