Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jakub 3

« Jakub 2

» Jakub 4

 

HÁDKY VE SPOLEČENSTVÍ

1Moji bratři a sestry: ať není mnoho učitelů. Víte, že učitelé přijmou větší soud. 2Všichni mnohém klopýtáme. Pokud někdo neklopýtá ve slovech, je dokonalý muž, který je schopen držet na uzdě celé své tělo. 3Pokud dáváme koním do huby uzdu - aby nás poslouchali - můžeme tak řídit celé jejich tělo. 4Hle: Také lodě jsou tak veliké a jsou hnány silnými větry, ale jsou řízeny maličkým kormidlem podle pohybu toho, kdo vyrovnává směr cesty, jak on chce. 5Tak i jazyk je malý orgán, ale vychloubá se velikými věcmi. Hle: Jak malý oheň zapálí tak veliký les! 6I jazyk je ohněm; je to svět nespravedlnosti, je umístěn mezi našimi orgány, poskvrňuje celé tělo, spaluje náš celý koloběh života od narození - a sám je spalován gehennou! 7Všechny druhy divoké zvěře, ptáků, plazů a mořských živočichů mohou být zkroceny - a byly zkroceny lidským druhem - 8ale jazyk nedokáže zkrotit nikdo z lidí. Je to nestálé zlo, plné smrtelného jedu.

9V něm žehnáme našemu Pánu a Otci, a v něm proklínáme lidi, kteří povstali podle Boží podoby. 10Z těch samých úst vychází požehnání i prokletí. Moji bratři a sestry: To není zapotřebí, tak tomu být nemá! 11Copak z toho samého otvoru pramene tryská voda sladká i hořká? 12Moji bratři a sestry: Může snad fíkovník nést olivy? Nebo vinná réva fíky? Stejně tak ani slaný pramen nemůže přinášet sladkou vodu.

13Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže ze svého dobrého způsobu života své skutky v tiché moudrosti. 14Pokud však máte ve svých myslích hořkost, závist a egoismus, nepovyšujte se a nelžete proti pravdě. 15To není moudrost sestupující shůry, ale moudrost pozemská, duševní, démonská… 16Vždyť kde je závist a egoismus, tam je i nepokoj a kdejaká špatná věc. 17Ale moudrost shůry je hlavně svatá, dále pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, jednoznačná, bez přetvářky… 18Vždyť ovoce spravedlnosti je v pokoji rozséváno těm, kdo vytváří pokoj.

 

 

3,2 dokonalým - var. dospělý, vyzrálý, úplný

3,7(2x) - var. přirozenost (slovník). Zde: druh živočicha, který se svými přirozenými (specifickými) vlastnostmi odlišuje od ostatních

3,16 nepokoj – var. nestabilita, otřes, anarchie

3,17 jednoznačná - var. zřetelná (bez nejistoty)

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 279742
Měsíc: 3075
Den: 60