Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koloským 4

« Koloským 3

» 1. Tesalonickým 1

 

1Páni, dávejte otrokům to, co je spravedlivé, a starejte se o rovnost s vědomím, že i vy máte Pána v nebi.

2Setrvávejte na modlitbách, bděte v nich bdělí a vděční. 3Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova k mluvení o Kristově tajemství, pro které jsem i spoután, 4tedy abych to tajemství zviditelnil tak, jak je to u mě zapotřebí 5Choďte v moudrosti před těmi, kteří jsou mimo církev. Vykupujte čas. 6Vaše slova ať jsou vždy v milosti ochucena solí, abyste věděli, co je potřeba každému odpovědět.

 

ZÁVĚR

7Všechny věci, které se týkají mě, vám oznámí Tychikos, milovaný bratr, věrný diakon a spoluotrok v Pánu, 8kterého jsem k vám poslal právě proto, abych se dozvěděl věci, které se týkají vás, a mohl povzbudit vaše myslis Onezimem, věrným a milovaným bratrem, který je od vás. Ti vám oznámí to, co se tady děje.

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchus a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jste obdrželi příkazy; až k vám přijde, přijměte ho. 11A Ježíš, zvaný Justus. Tito lidé jsou jediní z obřezaných, kteří jsou mými spolupracovníky pro Boží království. Stali se mou útěchou. 12Pozdravuje vás otrok Ježíše Krista Epafras, který je od vás. Vždy za vás usilovně zápasil v modlitbách, abyste byli postaveni dokonalí a přivedeni k úplnosti ve veškeré Boží vůli. 13Vždyť vám vydávám svědectví, že se hodně napracoval pro vás a pro ty, kteří jsou v Laodiceji a Hierapoli. 14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš; a také Démas. 15Pozdravujte bratry Laodiceji, Nympfu a církev v jeho domě.

16A když bude mezi vámi tento list přečten, udělejte to tak, aby byl přečten také církvi v Laodiceji, abyste si i vy mohli přečíst dopis z Laodiceje. 17A řekněte Archippovi: Hleď, abys náležitě naplnil diakonii, kterou jsi přijal v Pánu. 18Píši pozdrav mou – Pavlovou – rukou. Pamatujte na má pouta. Milost s vámi. Amen.

[Tento dopis byl napsán z Říma pro Koloské; a byl poslán prostřednictvím Tychika a Onezima.]

 

4,6 ochutit - ve smyslu: připravit (jídlo)

4,12 dokonalí - var. dospělý, vyzrálý, úplný

4,13 Hierapolis - dosl. hieros (posvátný) a polis (město)

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 278630
Měsíc: 2452
Den: 149