Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan 2

« Jan 1

» Jan 3

 

Jan 2

JEŽÍŠ NA SVATBĚ

1Třetí den se konala svatba v Káni Galilejské, kde byla také Ježíšova matka. 2A Ježíš i Jeho učedníci byli pozváni na svatbu. 3Když pak došlo víno, řekla Mu Ježíšova matka: „Nemají víno.“ 4Ježíš ji řekl: „Co Mi chceš, ženo? Ještě nepřišla Moje chvíle.5Jeho matka řekla otrokům: „Udělejte všechno, co by vám řekl.“ 6A podle židovského obyčeje tam stálo šest kamenných nádob na očišťování. Každá z nich na dvě nebo tři míry. 7Ježíš jim řekl: „Naplňte ty nádoby vodou.“ A naplnili je až po okraj. 8Řekl jim: „Nyní naberte a přineste to správci hostiny.“ A oni mu to přinesli. 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem (nevěděl však, odkud byla, věděli to jen služebníci, kteří přinesli vodu), zavolal ženicha od toho správce hostiny, a řekl mu: 10Každý člověk nejprve dává dobré víno, a když se lidé hojně napijí, tehdy podává hostům to horší. Ale ty jsi zachoval dobré víno až doposud.“ 11Toto udělal Ježíš v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil tak Svou slávu. A Jeho učedníci v Něj uvěřili.

 

JEŽÍŠ NA PESACHU

12Potom sestoupil se Svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum a pobyli tam několik dní. 13Protože byl blízko židovský pesach, Ježíš vystoupil do Jeruzaléma 14a našel v chrámě obchodníky, jak prodávají voly, ovce a holubice; a také sedící penězoměnce. 15A udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal - ovce a voly se směnárníky. Rozsypal jim mince a zpřevracel stoly. 16Těm, kteří prodávali holubice, řekl: „Odneste odsud tyto věci a nedělejte z domu Mého Otce tržnici.17A Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro Tvůj dům Mě pohltí.

18Tedy mu židé odpověděli: „Jaké nám ukážeš znamení, že můžeš dělat tyto věci?“ 19Ježíš jim odpověděl: „Zničte tento chrám a ve třech dnech ho vzkřísím.20Židé řekli: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a Ty ho postavíš ve třech dnech?“ 21Ale On mluvil o chrámu Svého těla. 22Proto když vstal z mrtvých, Jeho učedníci si vzpomněli na to, že jim to řekl - a uvěřili Písmu a tomu slovu, které Ježíš řekl. 23A když byl na pesach o svátku v Jeruzalémě, mnoho lidí uvěřilo v Jeho jméno, když viděli znamení, která dělal. 24Ale Ježíš se jim nesvěřoval, protože On znal všechny lidi 25a nepotřeboval, aby Mu někdo vydával svědectví o člověku. Vždyť Sám věděl, co je v člověku.

 

 

2,4 co mi chceš - dosl. ‚co mě a tobě, ženo?‘

2,6 dohromady asi 620 litrů

 
 


Statistiky

Online: 5
Celkem: 278627
Měsíc: 2450
Den: 147