Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gal 1,4

Gal 1,4

ten Nabízevší sebe zástupně za (těch) hříchů našich tak aby vytrhnul nás z tohoto věku (tohoto) přítomného zlého podle (té) vůle (toho) Boha a Otce našeho.

Strong

Řecky 

Česky 

Tvar

3588 τοῦ (ten) Člen: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
1325 δόντος Nabízevší

Sloveso: čas: příčestí minulé, r. činný 

2. pád, r. mužský, č. jednotné

1438 ἑαυτὸν sebe Zájmeno: 4. pád, r. mužský, 3. os., č. jednotné
5228 ὑπὲρ zástupně za spojka
3588 τῶν (těch) Člen: 2. pád, r. ženský, č. množné
266 ἁμαρτιῶν hříchů podst. jméno: 2. pád, r. ženský, č. množné
1473 ἡμῶν, našich, zájmeno: 2. pád, 1. os, č. množné
3704 ὅπως tak aby spojka
1807 ἐξέληται vytrhnul

Sloveso: č. minulý (aorist), r. střední,

3. osoba, č. jednotné

1473 ἡμᾶς nás Zájmeno: 4. pád, 1. osoba, č. množné
1537 ἐκ z Předložka
3588 τοῦ tohoto Člen: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
165 αἰῶνος věku Podst. jméno: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
3588 τοῦ (tohoto) Člen: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
1764 ἐνεστῶτος přítomného

Sloveso: čas: perfect participle, mužský, r. činný,

2. pád, r. mužský, č. jednotné

4190 πονηροῦ zlého Přídavné j.: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
2596 κατὰ podle Předložka
3588 τὸ () Člen: 4. pád, r. střední, č. jednotné
2307 θέλημα vůli (vůle) Podst. jméno: 4. pád, r. střední, č. jednotné
3588 τοῦ (toho) Člen: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
2316 Θεοῦ Boha Podst. jméno: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
2532 καὶ a Spojka
3962 Πατρὸς Otce Podst. jméno: 2. pád, r. mužský, č. jednotné
1473 ἡμῶν našeho Zájmeno: 2. pád, r. mužský, č. jednotné