Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 3

« Efezkým 2

» Efezkým 4

 

1Kvůli tomu jsem já, Pavel, pro vás, pohany, vězeň Ježíše Krista – 2pokud jste však slyšeli o správcovství Boží milosti, které mi bylo pro vás dáno, 3totiž že podle zjevení mi Bůh oznámil tajemství, jak jsem vám o něm dříve krátce napsal. 4Ze čtení toho dopisu můžete poznat, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, 5které v jiných generacích nebylo lidským synům oznámeno tak, jak to je nyní zjeveno v Duchu Jeho svatým apoštolům a prorokům. 6Podle toho tajemství by měli být pohané spoludědicové, spolutělem i spoluúčastníky zaslíbení v Ježíši Kristu skrze evangelium, 7jehož jsem se stal služebníkem podle daru milosti Boží, který mi byl dán podle působení Jeho moci. 8Mě, nejposlednějšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych pohanům kázal Kristova nevystopovatelná bohatství 9a abych všem osvětlil to správcovství tajemství, které bylo od věků ukryté v Bohu, který všechno stvořil prostřednictvím Ježíše Krista. 10To proto, aby byla nyní prostřednictvím církve vládcům a autoritám v nebeské oblasti uvedena ve známost přerozmanitá moudrost Boží. 11podle odvěkého záměru, který byl uskutečněn v našem Ježíši Kristu, našemu Pánu. 12V Něm máme možnost svobodně mluvit, mít přístup a důvěru vůči Bohu skrze Jeho víru. 13Proto prosím: Neslábněte kvůli tomu, že mě kvůli vám pronásledují, neboť to je vaše sláva.

 

MODLITBA ZA ČTENÁŘE

14Kvůli tomu skláním svá kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15z něhož dostávají jméno všechny rodokmeny na nebi i na zemi. 16Poklekám a prosím, aby vám dal podle bohatství své slávy být posilnění mocí skrze Svého Ducha na vnitřním člověku, 17aby ve vašich myslích přebýval skrze víru Kristus a abyste byli zakořeněni a měli položené základy v lásce tak, 18abyste byli schopni pochopit se všemi svatými jaká je šířka, délka, výška a hloubka Jeho lásky. 19Tak můžete poznat Kristovu lásku, převyšující každé poznání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. 20Tomu, který je mocen podle síly, která v nás působí, vykonat daleko více nade všechno to, za co prosíme či si jen pomyslíme,  21Tomu, buď sláva v církvi a v Ježíši Kristu po všechny generace na věky věků. Amen.

 

 

3,4rozumět (slovník)

3,9ve smyslu: osvítil, tedy objasnit

3,11dosl. účelu věků

3,15var. rodiny, rodové linie, kmeny