Jdi na obsah Jdi na menu
 


5035. ταχύ [tachu]

Skloňování: ταχύ

Zařazení: Příslovce

Překlad: Rychle, urychleně

 

Poznámky ke slovu:

Bez zbytečného odkladu. Používané pro Boží působení, které je vykonáno bez zbytečných odkladů a zbytečného zpoždění (Zj 1,1; 22,6).

 

Výskyty v Bibli (všechny):

„Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen do vězení.“ (Mt 2,25)

„A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; a hle, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte. Hle, řekl jsem vám to. Rychle odešly od hrobky a se strachem i velikou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům.“ (Mt 28,7-8)

„Ježíš však řekl: „Nebraňte mu, neboť není nikdo, kdo na základě mého jména učiní mocný čin, aby o mně mohl brzy nato promluvit zle.“ (Mk 9,39)

„Otec však řekl svým otrokům: ‚Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho, a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály.“ (Lk 15,22)

„Učiň tedy pokání! Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst.“ (Zj 2,16)

„Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.“ (Zj 3,11)

„Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, třetí ‚běda‘ rychle přichází.“ (Zj 11,14)

„A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.“ … „Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.“ … Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy. “ Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,7.12.20)

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274481
Měsíc: 2377
Den: 56