Jdi na obsah Jdi na menu
 


4747. στοιχεῖον, ου, τό [stoicheion]

Skloňování: στοιχεῖον, ου, τό

Zařazení: Podstatné jméno, rod střední

Překlad: Jeden z řady, písmeno abecedy, základy, prvky, nebo zákonitosti (živly)

 

Poznámky ke slovu:

Toto slovo označuje:

a) Základy, základní prvky/elementy. V tomto smyslu je používá apoštol Petr, když mluví o tom, jak se při Kristově druhém příchodu země od základů roztaví:


"Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. ...Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví." (2. Pt 3,10. 12)
Také pisatel židům použil toto slovo pro základní nauky Božího slova:
"Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm." (Žid 5,12). Adresátům je vyčítáno, že by už dávno měli jít do hloubky ve studiu Božího slova, zatímco se stále ještě učí „abecedě“ Boží zvěsti.

 

b) Podle historických dokumentů (zvláště gnostických) tak lidí označovali entity (obecné zákonitosti, duchovní bytosti (Kol 2,8), resp. „něco“, co je mezi nebem a zemí a ovlivňuje nějak lidský život:
"Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii -- prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista. … Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě: toho se nedotýkej, to neochutnávej, na to ani nesáhni? To se týká vesměs věcí, které jsou spotřebováním určeny k zániku -- jsou to lidské příkazy a nauky." (Kol 2,8. 20-23). Filosofové se zabývali různými psychologickými, společenskými a náboženskými zákonitostmi, které ovlivňují každého člověka -  a vyvozovali z nich různé závěry.

"V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit?" (Gal 4,8-9). Také duchovní bytosti (ať už andělé, bohové nebo démoni (srov. 1. Kor 10,20) ovlivňují lidské životy na této zemi.
    Lidé podle těchto στοιχεῖον také jednají, snad i proto odvozené sloveso στοιχέω znamená v překladu následovat, jít podle...  (viz Sk 21,24; Ř 4,12; Fil 3,16, nebo také v Galatským v Gal 5,25; 6,16).

Buď tedy chodíme στοιχέω podle Ducha (Gal 5,25) a toho, co nám Bůh zjevil (Gal 6,16), nebo podle světských a pohanských στοιχεῖον (Gal 4,3.9).

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 269234
Měsíc: 1877
Den: 59