Jdi na obsah Jdi na menu
 


4735. στέφανος, ου, ὁ [stephanos]

Skloňování: στέφανος, ου, ὁ

Zařazení: Podstatné jméno, rod mužský

Překlad: Věnec (to co ovinuje), koruna, čest, sláva, 

 

Poznámky ke slovu:

Od stephó (obklíčit), tedy věnec v obecnějším smyslu (Zj 12,1). Odkazuje na Kristů trnový věnec (Mt 27,39), věnec vítěze (Zj 6,2) starověkých atletických her (1. Kor 9,25), kterými se závodníci chlubili svým vítězstvím (1. Tes 2,19).

V NZ se proto věnec stal symbolem duchovního vítězství (1. Kor 9,25; Jk 1,12; 1. Pt 5,4; Zj 2,10; 3,11).

 

Všechny výskyty v Bibli:

"...upletli věnec z trní a vložili jej na jeho hlavu a do pravé ruky mu dali rákosovou hůl." (Mt 27,24)

"Oblékli mu purpur, upletli trnový věnec a nasadili mu jej..." (Mk 15,17)

"Vojáci z trní upletli věnec, vložili mu jej na hlavu a oblékli mu purpurový plášť. ...Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. " (Jan 19,2.5)

"Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý." (1. Kor 9,25)

"A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní." (Fil 4,1)

"Kdo je naše naděje nebo radost nebo věnec chlouby, ne-li právě vy před naším Pánem Ježíšem při jeho příchodu?" (1. Tes 2,19)

"Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce." (2. Tim 4,8)

"Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují." (Jk 1,12)

"A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy." (1. Pt 5,4)

"Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života. " (Zj 2,10)

"Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze." (Zj 3,11)

"Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starších, oblečených do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce. ...padne těch čtyřiadvacet starších před Sedícím na trůnu a pokloní se Žijícímu na věky věků; pak hodí své věnce vítězů před trůn..." (Zj 4,4.10)

"A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil." (Zj 6,2)

"Vzhledem se ty kobylky podobaly koním připraveným k boji; na svých hlavách měly něco jako věnce podobné zlatu" (Zj 9,7)

"A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd." (Zj 12,1)

"A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp." (Zj 14,14)

 
 


Statistiky

Online: 5
Celkem: 278630
Měsíc: 2453
Den: 149