Jdi na obsah Jdi na menu
 


4501. ῥομφαία, ας, ἡ [rhomphaia]

Skloňování: ῥομφαία, ας, ἡ

Zařazení: Podstatné jméno, rod mužský

Překlad: Meč, šavle

 

Poznámky ke slovu:

Thrácký meč - tedy velkým širokým ostřím.

Přeneseně válka (Zj 2,16), zabíjení (Zj 6,8), nebo zármutek (Lk 2,23).

 

Všechny výskyty v Bibli:

"...i tvou vlastní duší pronikne meč — aby bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí." (Lk 2,35)

"A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. " (Zj 1,16)

"Andělu sboru v Pergamu napiš: ‚Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:" (Zj 2,12)

"Učiň tedy pokání! Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. " (Zj 2,16)

"A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt, a Hádes ho doprovázel. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země." (Zj 6,8)

"Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha." (Zj 19,15)

"Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly." (Zj 19,21)

 

 

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 264355
Měsíc: 2337
Den: 36