Jdi na obsah Jdi na menu
 


2873. κόπος, ου, ὁ [kopos]

Skloňování: κόπος, ου, ὁ

Zařazení: Podstatné jméno, rod mužský

Překlad: Namáhavá práce (zahrnující únavu), lopota, těžkosti (problémy)

 

Poznámky ke slovu:

Od slova κόπτω (udeřit, rána), dosl. velká rána, která způsobí oslabení, únavu.

Vyjadřuje hlubokou únavu, velké vyčerpání.

 

Poznámky ke slovu:

"Ježíš to poznal a řekl jim: „Proč působíte té ženě těžkosti? Vykonala na mně dobrý skutek." (Mt 26,10)

"Ježíš řekl: „Nechte ji. Proč jí působíte těžkosti? Vykonala na mně dobrý skutek." (Mk 14,6)

"A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.‘" (Lk 11,7)

"...zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáz, aby mě nakonec nepřišla zpolíčkovat.‘“ (Lk 18,5)

"Já jsem vás poslal žnout to, na čem jste nepracovali. Druzí pracovali a vy jste vstoupili do jejich těžké práce." (Jan 4,38)

"Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy." (1. Kor 3,8)

"Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná." (1. Kor 15,58)

"...v ranách, ve vězeních, ve zmatcích, v těžkých pracích, ve bděních, v postech, " (2. Kor 6,5)

"Nechlubíme se bez míry cizí prací, ale máme naději -- poroste-li vaše víra -- že se mnohem hojněji mezi vámi rozšíříme po naší oblast" (2. Kor 10,15)

"Jsou služebníci Kristovi? Mluvím bez rozumu: Já nad to. Hojněji v těžkých pracích, hojněji ve vězeních, nad míru v ranách, častokrát v ohrožení života. ... v těžké práci a v úsilí, často v nočních bděních, o hladu a žízni, často v postech, v zimě a nahotě." (2. Kor 11,23.27)

"Ať mi už nikdo nepůsobí potíže, vždyť já nosím na svém těle znaky toho, že patřím Ježíši." (Gal 6,17)

"...máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. " (1. Tes 1,3)

"Jistě pamatujete, bratři, na naši těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem i nocí pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám vyhlásili evangelium Boží." (1. Tes 2,9)

"Když jsem to tedy nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dověděl o vaší víře, jestli vás snad Pokušitel nějak nezkusil, aby tak naše námaha nevyšla naprázdno." (1. Tes 3,5)

"Ani jsme u nikoho nejedli zadarmo chléb, ale dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž." (2. Tes 3,8)

"Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost; vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři." (Zj 2,2)

"u jsem uslyšel hlas z nebe, který říkal: „Napiš: Blahoslavení mrtví, kteří od této chvíle umírají v Pánu!“ „Ano,“ praví Duch, „ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“ (Zj 14,13)

 

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274873
Měsíc: 2525
Den: 136