Jdi na obsah Jdi na menu
 


2786. Κηφᾶς, ᾶ, ὁ [Képhas]

Skloňování: Κηφᾶς, ᾶ, ὁ

Zařazení: Podstatné jméno, rod střední

Překlad: Kéfas

 

Poznámky ke slovu:

Aramejské jméno apoštola Šimona Petra. V překladu: kámen, valící se kámen.

 

"Ježíš pokračoval: "A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou." (Mt 16,18). Slovo Petr ukazuje na "kámen, valící se kámen." Petr nebyl kámen, na kterém byla založena církev. Brány podstvětí ho přemohly, když zapřel svého Pána zaklínáním a přísahou. Církev byla postavena na Tom, nad nímž brány pekelné nemohou zvítězit.

Staletí před Spasitelovým říchodem poukázal Mojžíš na skálu spasení Izraele viz Dt 32,4). Žalmista zpíval o tom, jež je "má spása a sláva, on je má pevná skála" (Ž 62,7). Izaiáš  napsal: "Proto toto praví Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený." (Iz 28,16). Sám Petra, když psal pod vnuknutím Ducha, vztahuje toto proroctví na Ježíše. Napsal: "...jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý.Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům" (1. Pt 2,3-5)." (DA  412-413).

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 274129
Měsíc: 2370
Den: 156