Jdi na obsah Jdi na menu
 


1067. γέεννα, ης, ἡ [geenna]

Skloňování: γέεννα, ης, ἡ

Zařazení: Podstatné jméno, rod ženský

Překlad: Gehena (symbol konečného zatracení (věčné smrti) bezbožných)

 

Poznámky ke slovu:

V překladu: „údolí Hinom.“ Místo blízko Jeruzaléma (Joz 15,8), kde židé v dobách odpadnutí obětovali své malé děti pohanskému bohu Molochovi a to až do reforem krále Jóšijáše (2. Par 23,8; 33,6; 2. Král 23,10). Toto údolí, kde po dlouhou dobu oheň spaloval těla mrtvých dětí, se po zničení Jeruzaléma stalo symbolem hrůzy a naprosté smrti (Jer 19,1-8; 7,30-33).

V době Ježíšově se údolí Hinom u bran Jeruzaléma stalo místem, kde lidé spalovali odpad a mrtvoly. To, co nestrávil oheň, se stalo potravou pro červy.

 

Všechny výskyty v Bibli:

"Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ‚Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ‚Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně." (Mt 5,22)

"Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny." (Mt 5,29-30)

"A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně." (Mt 10,28)

"A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny." (Mt 18,9)

"Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna Gehenny, dvakrát horšího, než jste sami." (Mt 23,15)

"Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny?" (Mt 23,33)

"Svádí-li tě tvá ruka, utni ji. Lépe je pro tebe do života vejít zmrzačený, než mít obě ruce a odejít do Gehenny do neuhasitelného ohně," (Mk 9,43)

"A svádí-li tě tvá noha, utni ji. Lepší je pro tebe do života vejít chromý, než mít obě nohy a být hozen do Gehenny ...A svádí-li tě tvé oko, vyjmi je. Lépe je pro tebe do Božího království vejít jednooký, než mít obě oči a být hozen do Gehenny" (Mk 9,45.47)

"Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. " (Lk 12,5)

"I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován Gehennou. " (Jk 3,6)

 

 

 

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 279799
Měsíc: 3011
Den: 75