Jdi na obsah Jdi na menu
 


86. ᾍδης, ου, ὁ [hadés]

Skloňování: ᾍδης, ου, ὁ

Zařazení: Podstatné jméno, rod mužský

Překlad: Smrt, věčná smrt, hrob

 

Poznámky ke slovu:

Synonymum pro SMRT – srovnej Sk 2,24 (zde použito pro smrt slovo θάνατος (smrt jako taková) a Sk 2,27.31 (zde použito pro smrt slovo ᾍδης).  To potvrzuje i LXX, ve které je použito ᾍδης jako ekvivalent hebrejského šeol (v překladu hrob, smrt), a to téměř ve všech případech překladu slova šeol.

Většinou označuje toto slovo smrt jako takovou (v NZ spíše věčnou smrt: Mt 11,23; 16,18; Lk 10,15), jindy je smrt personifikována do osoby (Zj 20,13-14; snad Zj 6,8) nebo do prostoru (Zj 1,18 srov. Mt 16,18; Lk 16,23).

Snad z předpony ἄλφα (ne, proti) a ὁράω (vidět, rozeznávat).

 

Všechny výskyty v Bibli:

"A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí budeš strženo!" (Mt 11,23)

"A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou." (Mt 16,18)

"A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí sestoupíš!" (Lk 10,15)

"A když v podsvětí v mukách pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně." (Lk 16,23)

"...neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu." (Sk 2,27)

"...viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu." (Sk 2,31)

"Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí." (Zj 1,18)

"A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt, a Hádes ho doprovázel." (Zj 6,8)

"A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera." (Zj 20,13-14)

 

 

 

 

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274129
Měsíc: 2370
Den: 158