Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. ἄβυσσος, ου, ἡ [abussos]

Skloňování: ἄβυσσος, ου, ἡ

Zařazení: Podstatné jméno, rod ženský

Překlad: Abysos, hlubina (moře)

 

Poznámky ke slovu:

Jedná se o jakýsi „opak nebe“ (Ř 10,7; místo bez života), tedy (podle židovského pojetí) doupě démonů, které – jak se zdá – je omezuje v působnosti (Lk 8,31) po určitý čas (Zj 9,1-2.11; 11,7.17,8).

Hebrejský ekvivalent (podle LXX) tehom v překladu znamená propast, hlubina, (hluboké) moře (Iz 51,10; 63,12-13); označuje často pustou a nesličnou zemi, tedy stav země před Božím zásahem stvoření (Gn 2,1; Př 8,24). Na konci času bude celá země částečně takovou jednou velkou nesličnou pustinou (Zj 20,1-3; Jer 4,23-26; GC 658-659).

Z předpony ἄλφα (ne, bez) a βυθός (hloubka, hluboké moře), tedy bezhlubiná propast (propast nesmírné hloubky; odtud obrovské hlubiny moře.

 

 

Všechny výskyty v Bibli:

"A prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do bezedné propasti." (Lk 8,31)

"Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?‘ — to je jako přivést Krista dolů — nebo: ‚kdo sestoupí do propasti?‘ — to je jako vyvést Krista z mrtvých." (Ř 10,6-7)

"Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. Otevřela jícen bezedné propasti a z toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké pece; dýmem z jícnu se zatmělo slunce i všechno ovzduší." (Zj 9,1-2)

"Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón." (Zj 9,11)

"A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije." (Zj 11,7)

"Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby; a ti, kdo bydlí na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde." (Zj 17,8)

"Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz.Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal a uvrhl do bezedné propasti" (Zj 20,1-3)

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274541
Měsíc: 2378
Den: 60