Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alfa (Α, α) [a,á]

Příspěvky

700. ἀρέσκω [areskó]

 
21. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

71. ἄγω [agó]

 
18. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

720. ἀρνέομαι [arneomai]

 
8. 5. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

730. ἄρσην, ενος, εν [arrén]

 
24. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

733b. arsén

 
24. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

737. ἄρτι [arti]

 
20. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

739. ἄρτιος, ια, ον [artios]

 
25. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

746. ἀρχή, ῆς, ἡ [arché]

 
23. 4. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

757. ἄρχω [archó]

 
5. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

758. ἄρχων, οντος, ὁ [archón]

 
20. 4. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

766. ἀσέλγεια, ας, ἡ [aselgeia]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

769. ἀσθένεια, ας, ἡ [astheneia]

 
19. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

772. ἀσθενής, ές [asthenés]

 
18. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

773. Ἀσία, ας, ἡ [Asia]

 
20. 4. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

792. ἀστήρ, έρος, ὁ [astér]

 
28. 4. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

80. ἀδελφός [adelfos]

 
11. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

846. αὐτός [autos]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

86. ᾍδης, ου, ὁ [hadés]

 
28. 4. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

863. ἀφίημι [aphiémi]

 
1. 5. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

873. ἀφορίζω [aphorizó]

 
20. 8. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

874. ἀφορμή, ῆς, ἡ [aphormé]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

891. ἄχρι [achri, achris]

 
8. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

91. ἀδικέω [adikeó]

 
19. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

94. ἄδικος, ον [adikos]

 
19. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]


 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 274481
Měsíc: 2376
Den: 53