Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alfa (Α, α) [a,á]

Příspěvky

493. Ἀντίπας, α, ὁ [Antipas]

 
8. 5. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

5. Ἀββᾶ [Abba]

 
18. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

50. ἀγνοέω [agnoeó]

 
10. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

507. ἄνω [anó]

 
19. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

509. ἄνωθεν [anóthen]

 
19. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

520. ἀπάγω [apagó]

 
26. 8. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

539. ἀπάτη, ης, ἡ [apaté]

 
25. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

553. ἀπεκδέχομαι [apekdechomai]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

565. ἀπέρχομαι [aperchomai]

 
7. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

575. ἀπό [apo]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

58. ἀγορά, ᾶς, ἡ [agora]

 
7. 10. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

59. ἀγοράζω [agorazó]

 
7. 10. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

599. ἀποθνῄσκω [apothnéskó]

 
2. 9. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

601. ἀποκαλύπτω [apokaluptó]

 
1. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

602. ἀποκάλυψις [apokalupsis]

 
1. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

609. ἀποκόπτω [apokoptó]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

61. ἄγρα, ας, ἡ [agra]

 
10. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

615. ἀποκτείνω [apokteinó; apoktennó]

 
8. 5. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

618. ἀπολαμβάνω [apolambanó]

 
27. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

639. ἀπορέω [aporeó]

 
23. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

64. ἀγρεύω [agreuó]

 
10. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

649. ἀποστέλλω [aposteló]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

651. ἀποστολή, ῆς, ἡ [apostolé]

 
5. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

652. ἀπόστολος, [apostolos]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

68. ἀγρός, οῦ, ὁ [agros]

 
10. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

685. ἀρά, ᾶς, ἡ [ara]

 
7. 10. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

686. ἄρα [ara]

 
2. 9. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

688. Ἀραβία, ας, ἡ [Arabia]

 
8. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

691. ἀργέω [argeó]

 
8. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

692. ἀργός, ή, όν [argos]

 
8. 11. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]


 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 274482
Měsíc: 2375
Den: 48