Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alfa (Α, α) [a,á]

Příspěvky

266. ἁμαρτία [hamartia]

 
11. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

268. ἁμαρτωλός, ον [hamartólos]

 
2. 9. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

28. Ἅγαρ, ἡ [Hagar]

 
23. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

281. ἀμήν [amén]

 
11. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

302. ἄν [an]

 
18. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

303. ἀνά [ana]

 
20. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

305. ἀναβαίνω [anabainó]

 
16. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

314. ἀναγινώσκω [anaginóskó]

 
20. 4. 2019 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

315. ἀναγκάζω [anagkazó]

 
18. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

318. ἀνάγκη, ης, ἡ [anagké]

 
18. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

31b. aggelló

 
7. 10. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

32. ἄγγελος [aggelos]

 
18. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

331. ἀνάθεμα [anathema]

 
20. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

34. ἀγέλη [agelé]

 
18. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

355. ἀναλίσκω [analiskó]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

378. ἀναπληρόω [anapléroó]

 
25. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

387. ἀναστατόω [anastatoó]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

391. ἀναστροφή, ῆς, ἡ [anastrophé]

 
1. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

394. ἀνατίθημι [anatithémi]

 
7. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

424. ἀνέρχομαι [anerchomai]

 
7. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

435. ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ [anér]

 
23. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

436. ἀνθίστημι [anthistémi]

 
6. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

444. ἄνθρωπος [anthrópos]

 
10. 2. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

450. ἀνίστημι [anistémi]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

453. ἀνόητος, ον [anoétos]

 
23. 9. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

458. ἀνομία, ας, ἡ [anomia]

 
6. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

459. ἄνομος, ον [anomos]

 
6. 4. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

473. ἀντί [anti]

 
6. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

480. ἀντίκειμαι [antikeimai]

 
24. 12. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]

490. Ἀντιόχεια, ας, ἡ [Antiocheia]

 
6. 7. 2018 | Rubrika: Alfa (Α, α) [a,á]


 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274873
Měsíc: 2525
Den: 136