Jdi na obsah Jdi na menu
 


PEKLO... nebo záhrobí, podsvětí či hádes?

article preview

PEKLO

HADES (ekvivalent hebrejského šeol - viz studie ŠEOL)

 

HADES

B2020

B21

ČSP

ČEP

Kralická Bible

Miloš Pavlík

Jeruzalémská Bible

Mt 11,23

sestoupíš  do hádesu!

Až do pekla se propadneš!

Až do podsvětí budeš strženo!

Až do propasti klesneš!

až do pekla sstrčeno budeš

budeš sražen až do hádu,

Až do pekel se propadneš.

Mt 16,18

a brány hádesu ji nepřemohou.

brány pekel ji nepřemohou

brány podsvětí ji nepřemohou.

a brány pekel ji nepřemohou.

brány pekelné nepřemohou jí.

a brány hádu je nezdolají.

brány podsvětí před ní neobstojí.

Lk 10,15

Až do hádesu sestoupíš!

až do pekla budeš svrženo.

Až do podsvětí sestoupíš! 

Až do propasti klesneš!

až do pekla sníženo budeš.
 

budeš sražen až do hádu.

 Až do hádu klesneš!
 

Lk 16,23

A v hádesu pozdvihl své oči

Když v pekle pozvedl v mukách oči

A když v podsvětí 

A když v pekle

Potom v pekle pozdvih očí svých

a v hádu pozvedl,

Když v hádu pozvedá v mukách oči

1. Kor 15,55

(jen některé rukopisy používají hádes)

Smrti, kde je tvé vítězství? Smrti, kde je tvůj osten?

Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?

‚Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten? ‘

Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘

Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?

Kde je, smrti, tvé žahadlo, kde je, smrti, tvé vítězství?

Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj bodec?

Sk 2,27

protože nezanecháš Moji duši v hádesu

Nenecháš v záhrobí duši mou

 neboť nezanecháš mou duši v podsvětí

neboť mě nezanecháš v říši smrti

 Nebo nenecháš duše mé v pekle

 protože mou duši nezanecháš v hádu

že neponecháš mou duši podsvětí

Sk 2,31

totiž že nebude zanechán v hádesu,

jeho duše nezůstane v záhrobí

jeho duše nebyla zanechána v podsvětí

že nezůstane v říši smrti 

není opuštěna duše jeho v pekle

 ani nebyl zanechán v hádu

nebyl ponechán Podsvětí 

Zj 1,18

A mám klíče od smrti i hádesu.

Já mám klíče smrti i záhrobí.

Mám klíče smrti i podsvětí

Mám klíče od smrti i hrobu.

A mám klíče pekla i smrti.

Mám klíče smrti i hádu.
 

mám klíče od Smrti a od Podsvětí.

Zj 6,8

a Hádes ho následoval.

bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí

bylo Smrt, a Hádes

a svět mrtvých zůstával za ním

 jméno bylo smrt, a peklo šlo za ním.

jeho jméno Smrt, a následoval ho hádés

je nazýván Smrt; a za ním kráčelo Podsvětí

Zj 20,13-14

A Smrt a Hádes…Smrt a Hádes

Smrt a Záhrobí...Smrt i Záhrobí 

Smrt a Hádes...Smrt a Hádes

i smrt a její říše…její říše

smrt i peklo… smrt...peklo

smrt a hádés...smrt a hádés

Smrt a Podsvětí...Smrt a Podsvětí

Korkondantnost

Hádes

Peklo, záhrobí

Podsvětí, hádes

Propast, peklo, říše smrti, hrob, svět mrtvých, říše

Peklo

Hádes

Peklo, hádes, podsvětí

Význam

Neutrální

Řecký

řecký/neutrální

Řecký/klasický/neutrální/židovský (hrob)

Klasický

Neutrální

řecký

V řečtině existuje slovo hádes a české překlady toto slovo překládají takto:

Co se vám vybaví, když se řekne „peklo“?

Co se vám vybaví, když se řekne „podsvětí“?

Co se vám vybaví, když se řekne „záhrobí“?

Co se vám vybaví, když se řekne „hádes“?

 

V Biblích je toto slovo překládáno právě těmito výrazy, a každý z těchto výrazů vyjadřuje něco trochu jiného. Sami se podívejte do tabulky a udělejte si o tom představu. Jak ale toto slovo správně přeložit?

 

Hebrejský význam: Podle LXX ekvivalent hebrejského šeol (smrt, hrob) - to vidíme při srovnání hebrejského šeol v žalmech ze Sk 2,27 a 2,31). Někdy označuje toto slovo smrt jako takovou (Mt 11,23; 16,18; Lk 10,15; Sk 2,27.31), jindy je tato smrt personifikována do osoby (Zj 20,13-14; snad Zj 6,8) nebo do prostoru (Zj 1,18 srov. Mt 16,18; Lk 16,23). Samotný výraz pochází snad z předpony  (ne, proti) a ὁράω (vidět, rozeznávat).

Řecký význam: Slovo vyjadřuje jakési „řecké podsvětí.“

Neutrální: Překladatelé zvolili neutrální fonetický přepis „hades“ s tím, že pochopení tohoto slova nechávají na čtenáři

Klasický: Klasické „peklo.“

 

 

GEHENNA

V řečtině existuje slovo gehenna. V překladu: „údolí Hinom.“ Hinom je místo blízko Jeruzaléma (Joz 15,8), kde židé v dobách odpadnutí obětovali své malé děti pohanskému bohu Molochovi a to až do reforem krále Jóšijáše (2. Par 23,8; 33,6; 2. Král 23,10). Toto údolí, kde po dlouhou dobu oheň spaloval těla mrtvých dětí, se po zničení Jeruzaléma stalo symbolem hrůzy a naprosté smrti (Jer 19,1-8; 7,30-33).

V době Ježíšově se údolí Hinom u bran Jeruzaléma stalo místem, kde lidé spalovali odpad a mrtvoly. To, co nestrávil oheň, se stalo potravou pro červy. České překlady toto slovo překládají takto:

 

GEHENNA

B2020

B21

ČSP

ČEP

Kralická Bible

Miloš Pavlík

Jeruzalémská Bible

Mt 5,22 (tak i v. 29,30)

propadne ohni gehenny

bude vydán pekelnému ohni.

propadne ohnivé Gehenně.

 propadne ohnivému peklu.

musí pekelný oheň trpěti

bude podléhat trestu ohnivé Gehenny

bude se za to zodpovídat v pekelném ohni.

Mt 10,28

který může duši i tělo zničit v gehenně.

který může duši i tělo zahubit v pekle.

duši i tělo zahubit v Gehenně

který může i duši i tělo zahubit v pekle.

může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.

může duši i tělo zahubit v Gehenně

může zahubit v pekle duši i tělo.

Mt 18,9

být uvržen do ohně gehenny

být uvržen do pekelného ohně.

a byl uvržen do ohnivé Gehenny

s oběma očima uvržen do ohnivého pekla.

uvrženu býti do pekelného ohně.

zahozen do ohnivé Gehenny

než abys byl uvržen s oběma očima do ohnivého pekla.

Mt 23,15

uděláte z něj syna gehenny

uděláte z něj dvakrát většího zatracence

syna Gehenny,

syna pekla

učiníte jej syna zatracení

synem Gehenny

zaslouží si vaším přičiněním peklo dvakrát víc než vy.

Mt 23,33

Jak utečete před soudem gehenny?

Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?

Jak uniknete trestu Gehenny

jak uniknete pekelnému trestu?

jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně?

jak byste unikli odsouzení do Gehenny?

Jak budete moci uniknout odsouzení do pekla?

Mk 9,43 (podobně i ve v.45 a 47)

odejít do geheny

jít s oběma rukama do pekla

odejít do Gehenny

do pekla

jíti do pekla

odešel do Gehenny

odešel s oběma rukama do pekla

Lk 12,5

uvrhnout do geheny

uvrhnout do pekla

uvrhnout do Gehenny

uvrhnout do pekla

do pekelného ohně

uvrhnout do Gehenny

uvrhnout do pekla

Korkondantnost

gehena

Peklo, zatracenec

Gehenna

Peklo

Peklo, zatracenec

Gehenna

peklo

Význam

neutrální

klasický

neutrální

klasický

klasický

neutrální

klasický

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274481
Měsíc: 2377
Den: 57