Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblický komentář (SDA Bible Commentary) EGW

Upravený překlad

SDA BIBLE COMMENTARY (EGW)

komentář EGW_HOTOVO.docx

 

S jakými problémy se musí potýkat ten, kdo dělá překlad/korekturu/redakci - a jakých chyb se může dopustit?

Možná máte doma "Studijní Bibli s komentářem EGW." A jistě jste si všimli, že citáty k této Bibli jsou na mnoha místech nepřesné/chaotické/nesrozumitelné. Proto jsem se rozhodl:

a) tyto citáty upravit podle původních (anglických) textů tam, kde to bylo nesrozumitelné, nebo to nedávalo smysl

b) kralický text nahradit verši z ČSP (Starý zákon) a překladu 'Bible 2020' (nový zákon)

c) navíc jsem výrazně upravil SROZUMITELNOST a opravil velké množství GRAMATICKÝCH a STYLISTICKÝCH CHYB 

Je to ale stále jen pracovní verze.

 

Podívejte se, jaké nepřesnosti mohou vzniknout nedůsledným překladem:

(komentář k ...) - (text, který je potřeba opravit)

Ex 23 – Nemá tam být "díkuvzdání" (americký svátek), ale "svátek prvotin." I když je v angličtině thanksgiving, tak Biblický kontext naznačuje právě svátek prvotin

Lv 1,1-2 - nemá tam být "ovládá" děti člověka, ale "zkoumá srdce a ledví" (dětí člověka), v angličtině je slovospojení "searches the hearts and tries the reins" - což je nepřímá citace Jer 17,10 (podle Bible Krále Jakuba)

Nu 24,1-5 (poslední věta) - "zahájil své podobenství" - místo toho: "zahájil svou PRŮPOVĚĎ" (ang. slovo "parabolé" sice znamená podobenství, ale v překladu Krále Jakuba je použito toto slovo v Nu 23,18 a je dnes překládáno jako "průpověď"

1. Král 17,1-2 není tam "naprosto konzervativním" ale "tím nejvíce úzkoprsým" ("the most illiberal")

Jer 31,10-12 nemá tam být "kukuřice" - ale "obilí" (angl. corn může znamenat jedno i druhé, ale v kontextu Bible je to obilí)

Dan 12,13 - ne "los", ale "úděl" (oprav 2x). Je pravda, že anglické "lot" se překládá spíše jako los, ale v KJV je v Dan 12,13 pro slovo "úděl" použito právě slovo "lot" - takže je potřeba to přeložit jako 'uděl'

Ag 2,23 "Mají pro Něj zářivě svítit a VYLÉVAT světlo Jeho láskyplnosti." - má tam být VYLÉVAT - ang. shedding už se v angličtině moc nepoužívá, ale je použito v KJV v Žid 9,22, kde se používá pro VYLITÍ krve

Zj 8,3-4; Zj 11,19 "Tak jako nejvyšší kněz kropil teplou krev na slitovnici..." - ang. mercy seat je fráze, která označuje slitovnici (nemá se to tedy doslovně překládat jako "trůn milosti")

 

 

Další nepřesnosti:

Lv 10,1 "přinášen nejenom cizí oheň, ale přímo ZNEČIŠTĚNÍ" (defilement - nečištění)

Gn 37 - poslední odstavec (přibližně někde vprostřed): "Josef přinesl Boha s sebou do Egypta a tato skutečnost byla viditelná v jeho RADOSTNÉM CHOVÁNÍ uprostřed jeho zármutku."

Joz 7,20-21, druhý odstavec: "Pravá lítost vyvěrá z pocitu uvědomění si ÚTOČNÉHO (ang. offensive) charakteru hříchu."

Jer 48,10-12 (druhá a třetí věta) - Ale Duch nepůsobí takovým způsobem a mocí, aby přesáhl sílu a odpor lidského nástroje. Člověk může odmítnout slyšet Boží rady a napomenutí.

Komentář k Sd 16,15-20 zní takto (když jsou tam všechny věty, které jsou v originále): Samson, ten silný a udatný muž, byl pod slavnostní přísahou, že bude po celou dobu svého života nazorejcem. Když však byl poblázněn šarmem této oplzlé ženy, unáhleně porušil svůj posvátný slib. Satan pracoval prostřednictvím svých agentů, aby zničil tohoto vládce nad Izraelem, takže by ta tajemná síla, kterou měl ve své moci, již nezastrašovala nepřátele Božího lidu. Byl to vliv této odvážné ženy, která ho oddělila od Boha; byla to její rafinovanost, která způsobila, že se projevil jeho pád. Lásku a službu, kterou Bůh požaduje, Samson zasvětil této ženě. To bylo modlářství. Ztratil veškerý pocit svatosti charakteru a posvátnosti Božího díla. Čest, svědomí a všechny hodnotné zájmy obětoval nízkým vášním (ST July 1, 1903).

Dan 10,12-13 - první věta: "Tady vidíme, že nebeské bytosti musí zápasit s překážkami dříve, než se naplní ve svém čase. "

Zj 20,13-15 - nemá tam být "odčiněny" skutky. To by znamenalo, že zlé skutky můžeme odčinit. Je tam anglické slovo "repent" což znamená činit pokání. Takže by tam mělo být: "Pokud jsme za naše zlé skutky plně nečinili pokání,..."

Zj 20,13-15 poslední věta: "Když jednotlivci spáchají hříchy, které jsou příliš pro Pána závažné, aby je mohl prominout" - mělo by tam být prominout, ne odpustit (není tam "forgive" (odpuštění), ale je tam "pardon" (prominout). Myslím, že v tom je rozdíl.

Zj 13,16-17 Nemá tam být: "ale ti, kteří znají pravdu, se budou obávat, aby se nepoddali mocnostem temnoty," ale má tam být: "nastane útisk a pokus přinutit svědomí; ale ti, kteří znají pravdu, se budou bát poddat se mocnostem temnoty."

 

Toto je jen malý výčet velkého počtu chyb...

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274129
Měsíc: 2370
Den: 158