Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to znamená POD ZÁKONEM (ὑπὸ νόμον)? A co V ZÁKONĚ?

Co to konkrétně znamená žít POD ZÁKONEM?

Podívejme se do Bible:
"Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste POD Zákonem, ale pod milostí. Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme POD Zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!" (Ř 6,14-15)

    Znamená to, že nad námi nepanuje hřích. Nejsme pod prokletím zákona: "Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon." (1. Kor 15,56). Když jsme zhřešili, znamená to, že jsme si všichni zasloužili smrt: jsme pod prokletím. Zákon tedy na nás přivádí prokletí smrti - a následně pak potřebu Vykupitele: "Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků Zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil.‘ Je jasné, že Zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován...Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni POD Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena" (Gal 3,10-11. 23).


    Pod zákonem ale také zároveň znamená, že nespoléhám na Boha, Jeho Syna (ani Jeho smrt), ale na zákon a své vlastní skutky - hledám spasení v zákoně:
"Řekněte mi vy, kteří chcete být POD Zákonem: Což neslyšíte Zákon?“ (Gal 4,21)
"Jste-li vedeni Duchem, nejste POD Zákonem." (Gal 5,18)
„A stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou POD Zákonem, byl jsem jakoby POD Zákonem -- i když sám nejsem POD Zákonem -- abych získal ty, kteří jsou pod Zákonem." (1. Kor 9,20)

 

    Rozebrali jsme nyní všechny Biblické verše, kde se objevuje slovospojení ὑπὸ νόμον - „POD ZÁKONEM“ (záměrně neuvádím Ř 2,12 a Ř 3,19-20, protože tam je v řečtině použito slovspojení „V ZÁKONĚ,“ což patrně poukazuje na znalost zákona).

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274481
Měsíc: 2377
Den: 56