Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chronologie (textová)

article preview

Struktura:

paper-68833.png

 

 

 

Prolog (1,1-8)
a) Úvodní slova (1,1-3)
b) Chvalozpěv (1,4-6)
c) Námět knihy (1,7-8)

 

1.Poselství sedmi církvím (1,9-3,22)
a) Nebeský úvod k sedmi církvím (1,9-20)

b) Sedm dopisů (2,1-3,22)
a) List do Efezu (2,1-7)
b) List do Smyrny (2,8-11)
c) List do Pergamu (2,12-17)
d) List do Thyatir (2,18-29)
e) List do Sard (3,1-6)
f) List do Filadelfie (3,7-13)g) List do Laodiceje (3,14-22)

 

2. Sedm pečetí (4,1-5,14)
a)  Nebeský úvod k sedmi pečetím (4,1-5,14)
b) Sedm pečetí
a) Lámání čtyř pečetí: výjezd koní (6,1-8)
b) Pátá pečeť: duše pod oltářem (6,9-11)
c) Šestá pečeť (6,12-8,1)
a) Události těsně před příchodem Krista (6,12-17)
b) Mezihra: kdo obstojí? (7,1-7,17)
d) Sedmá pečeť (8,1 (8,2-11,19)

3.Sedm polnic (8,2-11,19)
a)  Nebeský úvod k sedmi polnicím: děju oltáře (8,2-6)
b) První čtyři polnice (8,2-13)
c) Pátá polnice: příchod kobylek (9,1-12)
d) Šestá polnice: rozvázaní andělé (9,12-19)
a) Popis katastrof, které přinášejí (9,12-19)
b) Mezihra: proč neobstáli (9,20-11,19)
a) Anděl, který snědl svitek (10,1-11)
b) Dva svědkové (11,1-14)
e) Sedmá polnice (11,15-19)

 

4. Sedm dějství (11,19-14,20)
a)  Nebeský úvod Schrána v nebi (11,19)
b) 1. Žena, rodící syna (12,1-6)
c) 2. Válka mezi satanem a Michaelem (12,7-12)
d) 3. Válka mezi satanem a dítětem (12,13-12,18)
e) 4. Celosvětové uctívání šelmy z moře (13,1-10)
f) 5. Celosvětová vláda šelmy, vystupující ze země (13,11-18)
g) 6. Sto čtyřicet čtyři tisíc 
a) Chválí Beránka (14,1-5)
b) Mezihra: proč obstáli: poselství tří andělů (14,6-13)
h) 7. Sklizeň Syna člověka (14,14-20)

5. Sedm pohrom (15,1-16,21)
a)  Nebeský úvod k sedmi ranám (15,1-8)b) Sedm nádob (16,1-21)

 

6. Triumf Všemohoucího (17,1-22,5)
a) Soud nad tímto světem (17,1-19,5)
b) Radost z Beránkovy svatby (19,6-10)
c) Soud nad mocnostmi zla (19,11-20,3)
d) Popis milénia (20,4-6)
e) Satanova vzpoura a konečný soud (20,7-15)
f) Nové nebe a země (21,1-22,5)

Epilog (22,6-22,21)
a) Ježíš slibuje, že se brzy vrátí (22,6-9)
b) Věrnost a pravdivost slov v knize (22,10-21)

 
 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274119
Měsíc: 2369
Den: 158