Jdi na obsah Jdi na menu
 


Římanum 14

« Římanům 13

» Římanům 15

 

Římanům 14

SPORY O JÍDLO

1Přijímejte slabšího ve víře, ale ne k tomu, abyste rozsuzovali jeho myšlení. 2Vždyť někdo věří, že může jíst všechno, avšak slabý ve vířejen zeleninu. 3Ten, kdovšechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí všechno. Kdo nejí všechno, ať nesoudí toho, kdovšechno - vždyť Bůh ho přijal. 4Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? Pro svého Pána stojí nebo padá. On však bude stát, neboť Pán moc  ho postavit.

5Neboť někdo soudí mezi dnem a jiným dnem, avšak jiný člověk soudí každý den stejně. Každý ať si je ve své mysli úplně jistý. 6Kdo přemýšlí nad dny, přemýšlí nad nimi vůči Pánu. A kdo nepřemýšlí nad dny, nepřemýšlí nad nimi vůči Pánu. A kdo jí všechno, jí to vůči Pánu, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí všechno, nejí to vůči Pánu, a také děkuje Bohu.

7Vždyť nikdo z nás není sám sobě nežije, a nikdo sám sobě neumírá. 8Neboť pokud žijeme, žijeme vůči Pánu, pokud umíráme, umíráme vůči Pánu. Pokud tedy žijeme nebo pokud umíráme, jsme vůči Pánu.  9Kvůli tomu Kristus umřel, vstal a znovu žije, aby panoval nad mrtvými i živými.

10Ty však: Proč soudíš svého bratra? Anebo také: Proč pohrdáš svým bratrem? Vždyť všichni se postavíme před Kristovou soudnou stolici. 11Vždyť je psáno: ‚Živ jsem Já, říká Pán, že se přede Mnou skloní každé koleno, a každý jazyk vyzná Boha.12Tak tedy: Každý z nás ohledně sebe vydá počet Bohu. 13Již se tedy navzájem nesuďte, ale spíš posuďte, jak neklást bratru do cesty kámen úrazu či svod k hříchu.

14Vím, a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není poskvrněné samo kvůli sobě, jen tomu, komu je to poskvrněné, to je poskvrněné.  15Vždyť pokud je tvůj bratr kvůli otázce jídla velmi smutný, již nechodíš podle lásky. Nenič svým jídlem toho, za koho Kristus umřel! 16Proto neurážejte to, co je pro vás dobré. 17Vždyť Boží království není jídlo a nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. 18Neboť kdo v tom principu otročí Kristu, je přijatelný vůči Bohu a pro lidi je důvěryhodný.

19Tak tedy: Následujme to, co vede k pokoji a k vzájemnému budování. 20Nenič na základě jídla Boží dílo! Všechno je čisté, ale špatné je to pro člověka, který je kamenem úrazu kvůli jídlu. 21Je dobré nejíst maso, nepít víno ani nedělat to, o co tvůj bratr zakopává, nebo je to pro něj kámen úrazu a nebo ho to zeslabuje. 22Máš víru? Měj ji před Bohem pro sebe. Blahoslavený, kdo nesoudí sám sebe v tom, co po koumání schválil. 23Ten však, kdo jí a přitom pochybuje, je odsouzen, protože to není z víry. A cokoliv není z víry je hřích.

 

 

14,4 služebník – odkazuje na služebníka domácnosti (slovník)

14,10 Kristovou – jiné rukopisy: Boží

14,18 důvěryhodný - dosl. je osvědčený (ve významu: po vyzkoušení je přijatelný)

14,22 schválit - dosl. testovat, prověřit (zda je to dobré), schválit (po zkoumání)

14,23 pochybovat - var. rozsuzovat, rozlišovat

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 264356
Měsíc: 2332
Den: 35