Jdi na obsah Jdi na menu
 


Římanum 12

« Římanům 11

» Římanům 13

 

Římanům 12

EVANGELIUM A PROMĚNA ŽIVOTA:

MEZILIDSKÉ VZTAHY

1Bratři, proto vás vyzývám skrze Boží soucit: Přinášejte svá těla jako oběť živou, svatou a přijatelnou vůči Bohu - to je vaše rozumná služba Bohu. 2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se úplnou obnovou své mysli, abyste prozkoumali, jaká je Boží vůle, co je dobré, přijatelné vůči Bohu a dokonalé.

3Vždyť skrze milost, která mi byla dána, říkám každému, kdo je mezi vámi: Nepřemýšlejte nad to, než co je potřeba přemýšlet, ale přemýšlejte se zdravou myslí - podle toho, jakou míru víry Bůh rozdělil každému z vás4Jako máme v jednom těle mnoho orgánů, ale všechny orgány nemají vykonávat ten stejný úkol,  5tak i nás je mnoho a jsme jedno tělo v Kristu. Ale jednotlivě jsme orgány jeden druhého.

6Máme rozdílné dary milosti podle milosti, která nám byla dána: Pokud někdo proroctví, ať prorokuje úměrně své víře. 7Anebo pokud má někdo službu, ať je ve slouží. Anebo má někdo vyučování, ať je ve vyučování. 8Anebo někdo povzbuzuje, ať je v povzbuzování; kdo sdílení, ať sdílí upřímně; kdo je příkladným vedoucím, ať je ve snaze; kdo prokazuje milosrdenství, ať to dělá v radosti.

9Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, připojujte se k dobru. 10Oddaně se navzájem milujte bratrskou láskou, v úctě předcházejte jeden druhého. 11Vaše snaha ať se nezmenšuje, buďte vroucího ducha, otročte Pánu. 12Radujte se z naděje, v utrpení buďte trpěliví, setrvávejte na modlitbě 13Podílejte se se svatými na jejich potřebách, následujte cestu pohostinství.  14Žehnejte svým pronásledovatelům; žehnejte a neproklínejte! 15Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. 16Buďte k sobě navzájem stejného přemýšlení. Nepřemýšlejte vysoko, ale nechte se vést obyčejným. Nebuďte moudří sami u sebe.

17Nikomu neodplácejte zlým za zlé; přitom se starejte o to, co je dobré před všemi lidmi. 18Pokud je to možné, tedy je to na vás: buďte pokojní vůči všem lidem. 19Milovaní, nemstěte sami sebe, ale dejte prostor Božímu hněvu, neboť je psáno: ‚Pomsta je Moje, odplatím , říká Pán.20Ale ‚pokud tvůj nepřítel hladoví, nasyť ho, a pokud žízní, dej mu napít. Vždyť když to uděláš, nasypeš na jeho hlavu žhavé uhlí.21Nedej se přemoci zlým, ale přemáhej zlo v dobru.

 

 

12,1 služba - uctívat, sloužit Bohu (Bohoslužba)

12,4 úkol – var. čin (slovník), skutek

12,6 úměrně – dosl. podle míry/úměry/poměru

12,8 povzbuzovat – var. napomínat, vybízet, podněcovat

12,8 prokazovat milosrdenství – var. slitovávat se

12,13 pohostinství - ř. slovo dosl. ‚mít rád-cizince,‘ tedy „následujte“ lásku k cizincům (příchozím)

12,16 vedeni - ř. slovo: být veden s… (někým, něčím), někdy ‚sveden‘ (slovník)

12,16 obyčejný – nízký, ponížený

12,18 buďte pokojní – var. přinášet/mít pokoj

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 264401
Měsíc: 2305
Den: 41