Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Korintským 5

« 1. Korintským 4

» 1. Korintským 6

 

 

PŘÍPAD SMILSTVA

1Dokonce slyším, že je mezi vámi smilstvo, a to až takové smilstvo, jaké není ani mezi pohany, totiž že někdo má za ženu manželku svého otce. 2A vy jste povýšení! Neměli byste spíše naříkat a požadovat, aby byl z vašeho středu vyloučen ten, který spáchal takový skutek? 3Ano, já, třebaže jsem nepřítomen tělem, jsem přítomen duchem. Již jsem vynesl soud nad tím, který takovou věc udělal (jako bych byl přítomen): 4Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista - se shromáždíte vy a můj duch s mocí našeho Pána Ježíše - 5vyjdete takového člověka satanu ke zničení těla, aby byl duch spasen v den Pána Ježíše.

6Vaše chlubení není dobré. Nevíte, že trocha kvásku prokvasí celé těsto? 7Vyčistěte proto starý kvásek, abyste byli novým těstem - vždyť jste nekvašení. Vždyť je za nás obětován náš pesachový Beránek Kristus. 8Proto slavme pesach ne ve starém kvásku, ani v kvásku zla a špatnosti, ale v nekvašených chlebech čistoty a pravdy.

9V dopise jsem vám napsal, abyste se nesdružovali se smilníky. 10Ale ne se všemi smilníky na tomto světě, ani s chamtivci, loupeživými lidmi nebo modloslužebníky – protože to byste museli ze světa odejít. 11Napsal jsem vám totiž, abyste se nesdružovali s takovým člověkem, který si říká bratr, ale je smilník, chamtivec, modloslužebník, posmívač, opilec nebo loupeživý člověk s takovým nespolujezte. 12Vždyť proč bych měl soudit i ty, kteří jsou vně církve? Nemáte soudit ty, kteří jsou uvnitř církve? 13Ty však, kteří jsou vně církve, soudí Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu.

 

 

5,1 dokonce - dosl. zcela, vůbec

5,7.8 nekvašený - var. svátek nekvašených chlebů

5,13 soudí - var. bude soudit

 

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 261381
Měsíc: 3239
Den: 143