Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Korintským 2

« 1. Korintským 1

» 1. Korintským 3

 

1Bratři a sestry, také já, když jsem k vám přišel, tak jsem vám nepřišel hlásat tajemství Boží podle výtečných slov ani podle moudrosti. 2Vždyť jsem usoudil, že nechci znát mezi vámi nic jiného, než Ježíše Krista, a to Toho ukřižovaného. 3A byl jsem u vás ve slabosti, strachu a mnohém třesení. 4Moje slovo a moje kázání nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v projevování se Ducha a v moci, 5aby vaše víra nebyla v lidské moudrosti, ale v Boží moci.

6O moudrosti však mluvíme mezi vyzrálými ve víře, ale ne o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, 7ale mluvíme o Boží moudrosti v tajemství, které je ukryté. Tuto moudrost Bůh před věky předem vyvolil k naší slávě. 8Tuto moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Vždyť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy, ale jak je psáno: 9Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani do lidské mysli nevstoupilo – to Bůh připravil těm, kteří Ho milují.

10Vždyť nám to Bůh zjevil prostřednictvím Svého Ducha. Vždyť Duch zkoumá všechno - i Boží hlubiny. 11Neboť kdo z lidí ví, co je v člověku, kromě ducha člověka, který je v něm? Tak také to, co je Boží, nezná nikdo, kromě Božího Ducha. 12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha Toho, který je z Boha, abychom poznali to, co nám bylo Bohem milostivě darováno. 13O tom také mluvíme. Nemluvíme o tom však ve slovech, které vyučuje lidská moudrost, ale slovy, kterými vyučuje Duch. Duchovní věci srovnáváme s duchovními věcmi.

14Ale duševní člověk nepřijímá věci Božího Ducha, neboť mu jsou bláznovstvím a nemůže je poznat, protože jsou posuzovány duchovně. 15Ale duchovní člověk posuzuje všechno, sám však není posuzován od nikoho. 16Neboť ‚kdo poznal Pánovu mysl a kdo Ho bude poučovat?‘ My však mysl Kristovu máme.

 

 

2,1 tajemství - jiné rukopisy: svědectví

2,1 výtečný - var. nadřazený, vynikající

2,6 dosl. dokonalý

2,13 srovnáváme - ř. slovo dosl. ‚s/spolu-soudit‘, tedy posuzovat spolu, proto porovnávat, kombinovat, vysvětlovat

2,16 var. čtení: Kdo poznal mysl Pána, který mu (dá) porozumět?

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 261246
Měsíc: 3261
Den: 185