Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Timoteovi 3

« 2. Timoteovi 2

» 2. Timoteovi 4

 

1Ber na vědomí, že v posledních dnech budou přítomny kruté časy.  2Vždyť lidé budou sebemilující, penězomilující, budou to frajírci, povýšenečtí, rouhaví, neposlušní vůči rodičům, nevděční, nesvatí, 3bezcitní, nesmířliví, ďábelští, postrádající sebekontrolu, divocí, nepřátelští vůči dobru, 4zrádci, unáhlení, nafoukaní, spíš požitkomilující, než Bohamilující. 5Mají určitou formu zbožného chování, ale moc této zbožnosti zapírají. A od takových lidí se odvracej. 6Z této skupiny jsou ti, kteří vstupují do domů a podmaňují si hloupoučké ženy, které jsou obtíženy hříchy a hnány rozmanitými vášněmi. 7Tyto ženy se neustále učí a nikdy nejsou schopny přijít k poznání pravdy.

8Takovým způsobem, jakým se Jannes a Jambés postavili na odpor vůči Mojžíšovi, takovým se staví na odpor i tito lidé vůči pravdě. Jsou v mysli zcela zkažení a jsou neosvědčení ve víře. 9Ale nebudou již dále dělat pokrok, neboť jejich bezohlednost bude všem zcela evidentní, stejně jako tomu bylo u těch dvou.

 

VÝZVY KE ZBOŽNÉMU ŽIVOTU

10Avšak ty jsi důsledně následoval mé učení, to, jak jsem tě vedl, záměry, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, 11snášení perzekucí a utrpení, která se stala v Antiochii, v Ikonii a v Lystře. Jaké to perzekuce jsem snesl! Ale ze všech mě vysvobodil Pán.

12Také každý člověk, který touží žít zbožně v Kristu Ježíši, bude pronásledován. 13Avšak zlí lidé a svůdci budou dělat pokrok stále k horšímu. Budou svádět, ale přitom jsou sami svedeni.

14Ty však zůstávej v tom, co ses naučil a o čem ses přesvědčil s vědomím, od koho ses to naučil. 15A již od miminka jsou ti známé posvátné písemnosti, které jsou schopny ti dát moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. 16Veškeré Písmo je Bohem vdechnuté a je užitečné k vyučování, vnitřnímu přesvědčení, nápravě a výchově ve spravedlnosti, 17aby mohl být člověk stále připravený vůči Bohu - plné připravený vykonat jakýkoliv dobrý skutek.

 

3,1 kruté – var. těžké (ne hmotnostně), složité, kruté (stejné slovo v Mt 8,28)

3,3 ďábelští - var. pomluvační

3,6 podmanit – var. uvést do zajetí

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274870
Měsíc: 2525
Den: 140