Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Timoteovi 2

« 2. Timoteovi 1

» 2. Timoteovi 3

 

VYTRVALOST VE VÍŘE

1Proto můj synu, buď posílen v milosti, která je v Ježíši Kristu. 2A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to předlož věrným lidem, aby byli schopni učit druhé.  3Snášej útrapy s ostatními jako dobrý voják Ježíše Krista. 4Nikdo, kdo vykonává vojenskou službu, se nezaplétá do záležitostí všedního života - aby se zalíbil tomu, kdo ho rekrutoval. 5Pokud však někdo zápasí, nebude korunován, pokud nezápasí zákonně.  6Také pro vinaře je nezbytné, aby nejprve namáhavě pracoval a až pak měl podíl na ovoci. 7Uvažuj o tom, co ti říkám. Pán ti dá, abys všemu porozuměl.

8Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, z Davidova potomstva, podle mého evangelia. 9V Něm snáším útrapy, dokonce snáším pouta jako zločinec, ale Boží slovo není ničím spoutáno! 10Kvůli tomu všemu všechno snáším pro vyvolené, aby i oni mohli dosáhnout spásy, která je v Ježíši Kristu spolu s věčnou slávou. 11Důvěryhodné je toto slovo: Pokud jsme s Ním spoluzemřeli, budeme s Ním také spolužít. 12Pokud vytrváme, budeme také s Ním spolukralovat; pokud ho zapřeme, i On nás zapře. 13Pokud jsme nevěřící, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám Sebe.

 

VAROVÁNÍ PŘED FALEŠNÝMI UČITELI

14To připomínej a zapřísahej ostatní před Bohem, aby neslovíčkařili. Není v tom žádný užitek, ale vede to ke zkáze těm, kdo to poslouchají. 15Usiluj o to, aby ses před Bohem postavil jako osvědčený pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozřezává slova pravdy. 16Vyhýbej se však světským kecalům, jinak tím víc budou dělat pokrok v bezbožnosti. 17A jejich slova jsou jako stále rostoucí odumírání lidské tkáně. Mezi takovými lidmi jsou Hymenaios a Filétos, kteří se odchýlili od víry. 18Říkají, že vzkříšení již nastalo, čímž zpřevracejí víru některých lidí. 19Nicméně pevným základem Božího stanoviska, které má Boží pečeť, je toto: ‚Pán zná ty, kdo jsou Jeho.‘ A také: ‚odstoupí od nespravedlnosti každý, kdo vzývá jméno Páně.20Ve velkém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné. Některé nádoby jsou hodnotné, jiné nádoby jsou však nehodnotné. 21Proto pokud se někdo od těchto věcí očistí, bude nádobou hodnotnou posvěcenou a užitečnou vůči Svrchovanému Pánu. Bude nádobou, která je připravena ke každému dobrému skutku.

22Utíkej před mladickými touhami, avšak následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj mezi těmi, kteří vzývají Pána z čistého srdce.  23Odmítej se účastnit hloupých a nesmyslných debat s vědomím, že takové debaty plodí boje. 24Na otroka Páně se nesluší hádat, ale sluší se, aby byl ke všem přívětivý, byl schopen učit, trpělivě snášet zlo  25a v duchu mírnosti výchovně trestat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy, 26aby se probrali z ďáblovy pasti, do které byli podle jeho vůle chyceni živí.

 

 

2,6 vinař - var. farmář

2,15 správně rozřezává - dosl. rovně rozřezávat (stejné ř. slovo se používalo u nařezávání kusů, ze kterých výrobci stanů vyráběli plachty tak, že sešívali jeden kus látky k druhému)

2,17 odumírání lidské tkáně - ř. slovo gaggrania, patrně gangréna (sněť) - tedy odumírání a rozpad tělesné tkáně). Někteří překládají jako ‚rakovina.‘

2,25 výchovně trestat - trestat, vychovávat (proto trestat)

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 278629
Měsíc: 2452
Den: 148