Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Tesalonickým 3

« 1. Tesalonickým 2

» 1. Timoteovi 1

 

NAPOMENUTÍ A POVZBUZENÍ

1Nakoec, bratři a sestry, modlete se za nás, aby Pánovo slovo rychle postupovalo a bylo slaveno tak, jako u vás, 2a abychom byli vysvobozeni od zvrácených a zlých lidí. Vždyť všichni nejsou věřící. 3Ale věrný je Pán, který nás utvrdí a zachová od zla. 4Jsme však o vás v Pánu přesvědčeni, že to, co vám přikazujeme, děláte a i budete dělat. 5Pán ať usměrní vaše mysli do Boží lásky a Kristovy trpělivosti.

6Bratři a sestry, přikazujeme vám však ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který chodí životem neukázněně - podle pokynů, které jste od nás přijali.

7Sami víte, jak je potřeba nás napodobovat, neboť jsme se mezi vámi chovali ukázněně. 8Ani jsme u nikoho z nás nadarmo nejedli chléb, ale usilovali jsme dnem i nocí s namáhavou prací a dřinou o to, abychom na nikoho z vás nevložili zátěž. 9Ne že bychom k tomu neměli právo, ale dali jsme se vám za vzor, abyste nás napodobovali. 10A když jsme byli s vámi, přikazovali jsme vám toto: ‚Pokud někdo nechce pracovat, ani nejí.‘

11Slyšeli jsme, že někteří lidé mezi vámi chodí životem neukázněně, vůbec se nepracují a pletou se do cizích věcí. 12Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby v poklidu pracovali a jedli svůj vlastní chléb. 13Vy však, bratři a sestry, neslábněte v dobročinění.

 

ZÁVĚR

14Pokud však někdo naše slova skrze tento dopis neposlechne, potom si ho zaznamenejte a nesdružujte se s ním, aby se zastyděl. 15Ale nepovažujte ho za nepřítele, ale varujte ho jako bratra. 16Sám Pán pokoje ať vám dá pokoj - skrze všechno a každým způsobem. Pán s vámi se všemi. 17Pozdrav mou – Pavlovou – rukou. To je znamení pravosti v každém dopise. Takto to píšu. 18Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi. Amen.

[Druhý dopis Tesalonickým byl napsán z Athén.]

 

 

3,6 pokyn – var. tradic (obecně: to, co je předáno)

3,14 zaznamenejte – ve smyslu: dát (na něj) značku

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 279800
Měsíc: 3012
Den: 75