Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Tesalonickým 2

« 2. Tesalonickým 1

» 2. Tesalonickým 3

 

O PŘÍCHODU PÁNA

1Bratři a sestry, ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho společného shromažďování na základě Jeho osoby: 2Žádáme vás, abyste ve vašich myslích nebyli rychle otřeseni, ani nebyli vystrašeni buď skrze ducha, nebo skrze slova či skrze dopis, který je údajně od nás - jakoby Pánův den už nastal.  3Ať vás nikdo žádným způsobem zcela neoklame, protože nenastane Pánův den, dokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ‚člověk protizákonnosti,‘ ten syn zatracení. 4Ten se bude stavět do opozice a povyšovat se nad všechno, čemu se říká Bůh či je předmětem uctívání, takže usedne do Boží svatyně a ustanoví, že je samotný Bůh.

5Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem byl ještě s vámi? 6A nyní víte, co ho drží zpět, až do svého času, kdy bude zjeven. 7Vždyť to tajemství protizákonnosti již působí, dokud Ten, kdo ho nyní drží zpět, nebude z prostředku vzat. 8A tehdy bude zjeven ten Protizákonný, kterého Pán Ježíš zabije dechem Svých úst a zničí Svým ukázáním se při Svém příchodu. 9Zničí toho, jehož příchod je podle satanovy činnosti s veškerou mocí, znameními, lživými zázraky 10a s každým klamem nespravedlnosti vůči těm, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli spaseni. 11A kvůli tomu naBůh pošle činnost podvodu, aby uvěřili lži 12a aby byli tak souzeni všichni, kteří neuvěřili pravdě, ale měli zalíbení v nespravedlnosti.

13Bratři a sestry Pánem milovaní, ohledně vás: Jsme stále povinni Bohu děkovat, že vás Bůh od počátku vybral ke spasení v posvěcení ducha a víry v pravdu. 14Povolal vás skrze naše evangelium k tomu, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. 15Bratři a sestry, proto stůjte a držte se tradic, které jsme vás naučili prostřednictvím slov nebo prostřednictvím našeho dopisu. 16On, náš Pán Ježíš Kristus, a náš Bůh Otec (který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčnou útěchu a dobrou naději), 17ať povzbudí vaše mysli a utvrdí vás v každém dobrém skutku i slovu.

 

 

2,2 který je údajně - dosl. jakoby od nás

2,7 nezmizí ze scény - dosl. dokud z prostředku/společnosti neodejde

2,14 tradic - ve smyslu: to přadané

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158