Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Petrova 1

« 1. Petrova 5

» 2. Petrova 2

 

ÚVOD

1Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, píše těm, kteří obdrželi spravedlností našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista stejně hodnotnou víru, jako my: 2Milost vám a pokoj ať se vám rozrostou ve známosti Boha a našeho Pána Ježíše.

 

BOŽÍ DARY A ZASLÍBENÍ

3Jeho Božská moc nám darovala všechno k životu a zbožnému chování skrze známost Toho, který nás povolal Svou slávou a ctností. 4Skrze ně nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abychom se skrze ně stali účastníky Božské přirozenosti a utekli od duševního rozkladu, který je ve světě v žádostech. 5A právě na to vynaložte všechnu snahu a doplňte svou víru cností, ctnost poznáním, 6poznání sebezapřením, sebezapření vytrvalostí, vytrvalost zbožným chováním, 7zbožné chování bratrskou láskou, bratrskou lásku láskou jako takovou. 8Vždyť pokud tyto vlastnosti máte a rozrůstají se, způsobí to, že nebudete leniví ani bez užitku pro známost našeho Pána Ježíše Krista. 9Neboť kdo tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký a zapomětlivý vůči tomu, že obdržel očištění od svých dřívějších hříchů. 10Bratři a sestry, proto tím více usilujte o to, abyste dělali pevné vaše povolání a vyvolení od Boha. Vždyť pokud to budete dělat, jistě nikdy neklopýtnete. 11Neboť takto vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista.

 

JISTOTA BOŽÍHO SLOVA

12Proto vám hodlám tyto věci stále připomínat, ačkoliv je znáte a jste utvrzeni v přítomné pravdě. 13Považuji však za spravedlivé vás úplně probouzet tím, že to připomínám; dokud jsem v tomto stanu svého těla. 14Přitom vím, že odložení mého stanu se rychle blíží, jak mi také to objasnil náš Pán Ježíš Kristus. 15Budu usilovat o to, abyste si mohli i po mém odchodu toto vše pokaždé připomínat.

16Vždyť jsme nenásledovali nějaké moudré vymyšlené legendy, když jsme vám uvedli ve známost moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky Jeho velkoleposti. 17Neboť On přijal od Boha Otce čest a slávu, když k Němu z velkolepé slávy zazněl takovýto hlas: ‚Toto je Můj milovaný Syn‚ v Něm jsem našel zalíbení. 18Když jsme byli s Ním na svaté hoře, uslyšeli jsme tento hlas, který zazněl z nebe. 19A máme ještě pevnější prorocké slovo. Děláte dobře, když se ho držíte jako lampy, která svítí na temném místě, dokud se nestane, že začne svítat na další den a ve vašich myslích vyjde jitřenka. 20Především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu. 21Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno lidské vůle, ale - unášeni Duchem svatým - mluvili svatí Boží lidé.

 

 

1,1 jiné rukopisy: Simeon (slovník)

1,19 temný - dosl. vyschlý (suchý), tedy vyprahlý, kalný, špinavý

 
 


Statistiky

Online: 5
Celkem: 278636
Měsíc: 2456
Den: 155