Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Korintským 9

« 2. Korintským 8

» 2. Korintským 10

 

1Ohledně služby pro svaté: Je pro mě nadbytečné vám o tom psát. 2Neboť znám vaše odhodlání, kvůli kterému se vámi chlubím u obyvatel Makedonie, totiž že Achaja je k tomu připravena od loňska. A horlivost podnítila většinu z nich.  3Posíláme tyto bratry, aby po této stránce nebylo vyprázdněno naše chlubení na vás -  totiž že byli připraveni, jak jsem říkal. 4Pokud by se mnou přišli obyvatelé Makedonie a shledali by vás nepřipravené, byli bychom v podstatě této chlouby zcela zahanbeni my, natož pak vy.  5Proto považuji za potřebné tyto bratry vyzvat, aby k vám šli napřed a předem připravili toto vaše již dříve slíbené požehnání – ať je to připravené takto - jako požehnání, a ne jako chamtivost.

6Ale říkám toto: Kdo šetřivě rozsévá, bude také šetřivě sklízet; a kdo rozsévá s ohledem na požehnaní, bude také s ohledem na požehnání sklízet. 7Každý ať dá tolik, kolik si předem rozhodl v mysli,  nedává ze zármutku či nutnosti, neboť Bůh miluje radostného dárce. 8Bůh je schopen rozhojnit vůči vám veškerou milost, abyste měli vždy a ve všem veškerou soběstačnost, rozhojňujíce se ke každému dobrému skutku, 9jak je psáno: ‚Rozsypal a dal chudým; Jeho spravedlnost zůstává na věčnost.10Ten, kdo hojně poskytuje rozsévajícímu člověku osivo a chléb k jídlu, zásobí a způsobí nárůst vašeho osiva a zrání ovoce vaší spravedlnosti. 11Ve všem budete obohaceni k veškeré upřímnosti, která působí skrze nás vděčnost k Bohu.

12Služba této posvátné službě totiž nejenom zcela naplní to, čeho mají svatí nedostatek, ale také se skrze ni rozhojňuje mnohá vděčnost k Bohu. 13Když se v této službě osvědčíte, budou oni oslavovat Boha za to, že se podřizujete vašemu vyznání ke Kristovu evangeliu, a za to, že máte upřímné společenství s nimi i se všemi ostatními. 14A budou za vás prosit na modlitbě a toužit po vás skrze nadměrnou Boží milost, která je při vás. 15Děkuji Bohu, za ten Jeho nepopsatelný dar!

 

 

9,2 podnítit - dosl. (vy)provokovat (slovník)

9,4 natož pak vy - dosl. abych neřeknu(-li) vy

9,7 zármutek – var. bolest (psychická)

9,13  společenství – var. účast, účastnictví

9,15 děkuji – var. milost (nejčastější překlad); viz poznámky k předchozí kapitole

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274867
Měsíc: 2524
Den: 139