Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Korintským 6

« 2. Korintským 5

» 2. Korintským 7

 

NEPŘIJÍMEJTE MILOST NADARMO

1Jako spolupracovníci vás vybízíme k tomu, abyste nepřijímali Boží milost naprázdno. 2Vždyť Bůh říká: ‚Uslyšel jsem tě ve vítaný čas a v den spasení jsem ti pomohl.‘ Hle: nyní je přijatelný čas, hle: nyní jsou dny spasení. 3Nikomu nedáváme v ničem příležitost ke klopýtnutí, aby na této službě nikdo nenašel chybu.

4Ale ve všem se doporučujeme jako Boží služebníci: Ve veliké vytrvalosti, v pronásledování, útisku, úzkosti, 5snášení ran, vězeních, nepokojích, namáhavé práci, nespaní, postech, 6svatosti, poznání, trpělivosti, dobrotivosti, Duchu svatém, lásce bez přetvářky, 7slovu pravdy a v Boží moci. To vše skrze zbraně spravedlnosti v pravici i levici, 8skrze slávu i potupu a skrze pomluvy i dobrou pověst - jako podvodníci i pravdiví, 9jako neznámí a známí, jako umírající a hle: žijící, jako trestaní a nevydáni na smrt, 10jako zarmoucení, avšak stále se radující, jako žebráci, avšak mnohé obohacující a jako nic nemající a přesto všechno vlastnící.

11Korintští, naše ústa jsou k vám otevřená a naše mysl je k vám rozšířena. 12Nejste v nás tísněni, jste však tísněni ve vašich pocitech. 13Avšak žádám tu samou odezvu – mluvím jako k dětem - rozšiřte svou mysl i vy!

14A nebuďte zapřaženi do jednoho jha s nevěřícími. Vždyť jaký je podíl spravedlnosti a protizákonnosti? Jaké je společenství světla s temnotou? 15Jaký je souzvuk Krista s beliarem? Anebo: Jaký podíl věřící s nevěřícím? 16Jaká je dohoda Božího chrámu s modlami? Vždyť vy jste chámem živého Boha, jak řekl Bůh: ‚Budu mezi nimi přebývat a chodit mezi nimi; a budu jejich Bohem a oni budou Mým lidem.17Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ říká Pán, ‚a ničeho nečistého se nedotýkejte; a Já vás přijmu. 18A budu vám Otcem a vy Mi budete syny a dcerami.‘ říká Pán Všemocný.

 

 

6,2 vítaný, přijatelný – v řečtině podobná slova

6,3 najít chybu – var. hanobit (protože jsem našel chybu)

6,7 zbraň – var. nástroj

6,13 odezva – var. náhrada, odplata

6,14 zapřaženi – z předpony ἕτερος  (jiný – jiného druhu) a slova ζυγός (jho), tedy ve smyslu: "být zapřažen v jednom jhu s někým naprosto rozdílným"

6,16 dosl. v nich přebývat…. chodit v (nich) – ale patrně ve smyslu: v jejich (středu) přebývat, chodit v (jejich středu).

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 279807
Měsíc: 3013
Den: 80