Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Korintským 5

« 2. Korintským 4

» 2. Korintským 6

 

1Neboť víme, že pokud bude zničen stan našeho pozemského domu, máme od Boha stavbu (která není udělána lidskou rukou) -  věčný dům v nebesích.  2Vždyť v tomto domě vzdycháme a přitom toužíme být oblečeni do našeho obydlí z nebe - 3 pokud ovšem budeme shledáni oblečení, a nebudeme shledáni nazí. 4Vždyť my, kteří jsme v tomto stanu, zatíženi životem vzdycháme, protože nechceme být svlečeni, ale chceme být oblečeni tak, aby to smrtelné bylo pohlceno životem. 5 Ten, kdo nás k tomu uzpůsobil, je Bůh, který nám dal zálohu Ducha. 6Proto jsme vždy dobré mysli s vědomím, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme mimo domov od Pána. 7Vždyť chodíme životem skrze víru, a ne skrze to, co má nějakou podobu. 8Jsme však dobré mysli a máme větší zalíbení v tom, že budeme mimo domov, pryč z těla, a budeme doma s Pánem.

9Kvůli tomu se také usilovně snažíme být vůči Němu přijatelní, ať jsme doma v těle, nebo mimo domov těla10Vždyť se my všichni musíme ukázat před Kristovou soudní stolicí, aby si každý odnesl to, co udělal skrze tělo to – ať dobro či zlo.

 

SLUŽBA SMÍŘENÍ

11Protože tedy známe posvátnou úctu před Pánem, přesvědčujeme lidi a jsme známí Bohu. A doufám, že jsme známí i ve vašem svědomí. 12Vždyť vám znovu nedoporučujeme sami sebe, ale dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli odpověď pro ty, kteří se chlubí tváří, a ne myslí. 13Vždyť pokud jsme ohromeni, je to pro Boha; pokud jednáme se zdravou myslí, je to pro vás.  14Neboť nás silně motivuje Kristova láska, takže soudíme toto: Protože Jeden zemřel za všechny, potom tedy zemřeli všichni15Zemřel za všechny, aby žijící již nežili sami sobě, ale Tomu, který za ně zemřel a vstal z mrtvých.

16Proto od nynějška již nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme poznali Krista podle těla, nyní Ho již podle těla neznáme. 17Proto pokud je někdo v Kristu, je nové stvoření. To staré pominulo, hle: všechno nastalo nové.

18To všechno je z Boha, který nás zcela usmířil vůči Sobě prostřednictvím Ježíše Krista, a dal nám službu usmíření. 19 Vždyť Bůh byl v Kristu, když zcela usmířil svět vůči Sobě, nepočítaje těm lidem jejich přestoupení. A toto slovo usmíření uložil v nás. 20 Jsme tedy na místě Kristových vyslanců. Jakoby vás Bůh skrze nás vybízel - prosíme vás na místě Kristově: Buďte zcela usmířeni vůči Bohu! 21Vždyť Toho, který nepoznal hřích, namísto nás udělal hříchem, abychom se my v Něm stali Boží spravedlností.

 

 

5,3 jiné rukopisy: ‚Kdybychom však byli i svlečení (slovník), nebudeme shledáni nahými

5,5 záloha – var. záruka, závdavek

5,14 motivuje – var. podněcuje; ř. slovo znamená dosl. ‚spolu-mít,‘ překládá se jako: tlačit, tísnit, svírat, sužovat, přeneseně "svírat" v mysli (srov. Mt 4,24; Lk 8,37.45; 12,50; 19,43; 22,63; Sk 28,8; Fil 1,23).

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 279813
Měsíc: 3014
Den: 83