Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Korintským 4

« 2. Korintským 3

» 2. Korintským 5

 

1Pokud tedy máme tuto službu podle milosrdenství, neslábněme v ní. 2Ale zříkáme se skrytých hanebností, nechodíme ve vychytralosti a ve falšování Božího slova, ale  projevováním pravdy se doporučujeme každému lidskému svědomí před Bohem. 3Pokud je však naše evangelium někomu skryto, je skryto v těch, kteří hynou. 4V nich, nevěřících, bůh tohoto světa oslepil myšlenky, aby jim nevysvitlo osvícení slávy evangelia Kristova; ten Kristus je obrazem Božím. 5Vždyť nekážeme sami sebe, ale kážeme Pána Ježíše Krista. Sami jsme však skrze Ježíše vašimi otroky. 6Bůh řekl: ‚Ze tmy ať zazáří světlo.‘ On zazářil i v našich myslích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.

 

HLÁSÁNÍ EVANGELIA V SLABOSTI I MOCI

7Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby nadměrné působení moci bylo od Boha, a ne z nás. 8Ze všech stran jsme utlačováni, ale nejsme tísněni; jsme v rozpacích, ale nejsme v zoufalství;  9jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme sráženi, ale nejsme zničeni… 10Stále na svém těle nosíme umrtvování Pána Ježíše, aby byl zjeven Ježíšův život i na našem těle.  11Neboť my stále žijeme ke smrti, vydávajíce se na smrt kvůli Ježíši, aby byl Ježíšův život zjeven také na našem umírajícím těle.12Takže v nás působí smrt, avšak ve vás působí život.

13Máme tedy stejného ducha víry; podle toho, jak je psáno: ‚Uvěřil jsem a proto jsem promluvil.‘ - také my věříme a proto také mluvíme, 14a to s vědomím, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí skrze Ježíše i nás a postaví nás spolu s vámi. 15Neboť to všechno se děje kvůli vám, aby milost (rozrostlá skrze mnoho lidí) rozhojnila vděčnost  k Boží slávě.

16Proto neslábněme. I když se náš vnější člověk zcela kazí, ten vnitřní se den za dnem obnovuje. 17Vždyť naše momentálně lehké pronásledování na nás působí nadmíru k nadměrné tíze věčné slávy. 18Přitom se nedíváme na to viditelné, ale na to neviditelné. Vždyť to viditelné je dočasné, ale to neviditelné je věčné.

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158