Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Timoteovi 4

« 1. Timoteovi 3

» 1. Timoteovi 5

 

 

ODPADNUTÍ

1Duch výslovně říká, že v posledních časech někteří lidé odejdou od víry a budou věnovat pozornost podvodným duchům a učení démonů. 2Tito lidé budou v přetvářce mluvit lživě a na svém svědomí budou ocejchováni rozžhaveným železem. 3Brání lidem vstupovat do manželství a nařizují jim zdržovat se jídel, které Bůh stvořil, aby je s vděčností přijímali ti, kteří věří a znají pravdu. 4Vždyť všechno, co je stvořené Bohem, je dobré a nemá se odmítat nic, co je přijímáno s vděčností. 5Je to posvěceno skrze Boží slovo a modlitbu.

 

OSOBNÍ VÝZVY TIMOTEOVI

6Toto předkládej bratrům a sestrám. Tak budeš dobrý služebník Ježíše Krista, vyživovaný slovy víry a dobrým učením, které jsi důsledně následoval. 7Světské a babské vymyšlené legendy odmítej, ale trénuj se ve zbožném chovní. 8Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, ale zbožné chování je užitečné pro všechno a má zaslíbení pro život současný i budoucí. 9Důvěryhodné je to slovo a je hodno plného přijetí.  10Vždyť proto namáhavě pracujeme a usilovně zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, hlavně věřících. 11Tyto věci hlásej a tomu uč.

12Nikdo ať tvým mládím neopovrhuje; buď vzorem věřícím ve slovech, způsobu života, lásce, víře a ve svatosti. 13Dokud nepřijdu, věnuj pozornost veřejnému předčítání Písma, povzbuzování a vyučování. 14Nezanedbávej v sobě dar, který ti byl dán skrze proroctví, když na tebe pokládali ruce lidé ze shromáždění starších. 15Tím se zabývej v tom buď, aby tvůj progres byl ve všem viditelný. 16Dávej pozor na sebe a na učení. V tom zůstávej. Vždyť když to budeš dělat, zachráníš jak sebe, tak i ty, kteří tě slyší.

 

 

4,5 modlitba – var. přímluva (tj. prosba o Boží zásah)

4,7 trénuj - ř. slovo znamená dosl. usilovně trénovat se silným zasazením. Od slova γυμνός (nahý), odkazuje na nahé (nebo téměř nahé) řecké sportovce, kteří měli tvrdý výcvik)

4,16 zachráníš - od ř. slova spasit

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2455
Den: 158