Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Tesalonickým 3

« 1. Tesalonickým 2

» 1. Tesalonickým 4

 

1Protože jsme to již nemohli dál snášet, uznali jsme za dobré zůstat v Athénách sami 2a poslat Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbuzoval ve vaší víře, 3a aby nikdo nebyl v těchto pronásledováních zmítán. Vy však sami víte, že k tomu tu jsme. 4A vskutku: když jsme byli s vámi, říkali jsme vám předem, že máme projít soužením. To se i stalo, jak sami víte. 5Kvůli tomu jsem to také již nemohl déle snést a poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře - jak vás pokouší ten pokušitel, aby snad naše namáhavá práce nebyla zbytečná. 6Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a oznámil nám dobré zprávy ohledně vaší víry a lásky, totiž že na nás vždy vzpomínáte dobrém a že nás toužíte vidět tak, jako i my vás. 7Bratři a sestry, kvůli tomu jsme byli ve veškeré té tísni a pronásledování skrze vaši víru povzbuzeni. 8Neboť nyní jsme skutečně naživu - pokud vy stojíte v Pánu. 9Vždyť co se týče vás: Můžeme Bohu nějak vděčně oplatit všechnu tu radost a potěšení, které máme kvůli vám před tváří našeho Boha? 10Dnem i nocí se převelice modlíme, abychom viděli vaši tvář a doplnili to, co zbývá ve vaší víře.

11Sám Bůh, náš Otec a náš Pán Ježíš kéž usměrní naši cestu k vám. 12Ať vám Pán se rozrůst a rozhojnit v lásce jeden k druhému a ke všem lidem (stejně jako i my máme takovou lásku k vám), 13aby se vaše mysl upevnila k neporušenosti ve svatosti před Bohem a naším Otcem při příchodu našeho Pána Ježíše se všemi Jeho svatými. Amen.

 

 

3,6 oznámil … dobré zprávy – ř. Slovo většinou překládané jako: kázal evangelium

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274129
Měsíc: 2370
Den: 158