Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Petrova 5

« 1. Petrova 4

» 2. Petrova 1

 

1Starší lidi mezi vámi, vybízím , spolustarší a svědek Kristových utrpení, který je účastníkem slávy, jež má být zjevena: 2Paste stádo, které je mezi vámi. Nedohlížejte na něj donucení, ale dobrovolně a podle Boha. Nedělejte to ziskuchtivě, ale odhodlaně; 3nedělejte to jakoby z panování nad dědictvím, ale jako ti, kteří se stávají vzorem pro stádo. 4Když se ukáže Vedoucí pastýř, vezmete nevadnoucí věnec slávy. 5Taktéž mladí lidé: buďte podřízeni starším.

A všichni se oblečte do vnitřní pokory jeden vůči druhému, protože ‚Bůh se staví proti povýšeneckým, ale poníženým dává milost.6Ponižte se proto pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v určený čas. 7Každou starost vložte na Něj, protože On se o vás stará.

8Buďte střízliví. Váš oponent – ďábel - se prochází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 9Jemu se - pevní ve víře - postavte na odpor s vědomím, že stejná utrpení, která jsou na vašem bratrstvu, se dokončují po celém světě. 10Bůh veškeré milosti vás povolal ke Své věčné slávě v Ježíši Kristu. Když krátce snesete utrpení, on Sám vás připraví, utvrdí, posílí a položí na pevný základ. 11Jemu buď sláva a síla na věky věků. Amen.

 

ZÁVĚR

12Napsal jsem vám krátce prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra. Napomínám vás a důsledně vám dosvědčuji, že taková je pravdivá Boží milost; v ní stůjte. 13Pozdravuje vás spoluvyvolená církev, která je v Babylóně; a Marek, můj syn. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj s vámi se všemi, kteří jste v Ježíši Kristu. Amen.

 

 

5,8 oponent - var. protivník

5,10 var. uvede do správného stavu

5,10 položí na pevný základ - ř. slovo se nejčastěji používá pro ‚položit základy‘ (u stavby)

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278638
Měsíc: 2455
Den: 157