Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Janova 3

« 1. Janova 2

» 1. Janova 4

 

1Pohleďte, jakou lásku nám dal Otec, totiž abychom byli nazýváni Božími dětmi - a jsme jimi. Kvůli tomu nás nezná svět, protože Jeho nepoznal. 2Milovaní, nyní jsme Boží děti, a ještě se neukázalo, co budeme. Víme, že až se objeví, budeme Mu podobní, protože jsme Ho viděli takového, jaký je. 3A každý, kdo v Něm má tuto naději, se posvěcuje tak, jako je On svatý. 4Každý, kdo koná hřích, koná také protizákonnost. A hřích je protizákonnost. 5A víte, že On se zjevil, aby odstranil naše hříchy; a hřích v Něm není. 6Každý, kdo v Něm zůstává, nezhřeší. Každý, kdo hřeší, Ho neviděl ani Ho nepoznal. 7Děťátka, ať vás nikdo nesvádí na scestí. Kdo koná spravedlnost, je spravedlivý, jako je On spravedlivý. 8Kdo koná hřích, je z ďábla, protože ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Boží Syn, aby zničil ďáblovy skutky. 9Každý, kdo je narozen z Boha, nekoná hřích, protože v Něm zůstává Boží potomstvo. A nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 10V tom jsou viditelné děti Boží a děti ďáblovy: Každý, kdo nekoná spravedlnost a nemiluje svého bratra či sestru, není z Boha.

11Protože toto je to poselství, které jste slyšeli od počátku: 'Abychom se navzájem milovali.' 12Ne jako Kain, který byl ze zlého a zabil svého bratra. A kvůli čemu ho zabil? Protože jeho skutky byly zlé, avšak skutky jeho bratra byly spravedlivé. 13Nedivte se, bratři a sestry, když vás svět nenávidí. 14My víme, že jsme přesunuti ze smrti do života, protože milujeme bratry a sestry. Kdo nemiluje bratra či sestru, zůstává ve smrti. 15Každý, kdo nenávidí svého bratra či sestru, je člověkovrah. A víte, že žádný člověkovrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. 16V tom jsme poznali lásku, že On za nás položil Svou duši. Také my jsme dlužni položit svoje duše za bratry a sestry. 17Kdo má však živobytí tohoto světa a vidí, že jeho bratr či sestra má nouzi a zavře před ním své cítění – jak v něm může zůstávat Boží láska?  18Děťátka, nemilujme jen slovem či jazykem, ale milujme ve skutku a v pravdě.

19A v tom poznáme, že jsme z pravdy. A před Ním uklidníme svou mysl, 20i když by nás naše mysl odsuzovala, neboť Bůh je větší než naše mysl a zná všechno. 21Milovaní, pokud nás naše mysl neodsuzuje, máme smělou důvěru vůči Bohu, 22a o co bychom prosili, to od Něj obdržíme, protože zachováváme Jeho přikázání a děláme to, co se Mu líbí. 23A toto je Jeho přikázání: 'Abychom uvěřili jménu Jeho Syna, Ježíše Krista, a navzájem se milovali tak, jak nám přikázal.' 24Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Něm a On zůstává v něm. A v tomto poznáváme, že zůstává v nás: Podle Ducha, kterého nám dal.

 

 

3,8 zničit - var. uvolnit, rozvázat, anulovat, způsobit neúčinné

3,17 cítění - dosl. střeva, pocity (slovník)

3,22 Mu líbí - dosl. (je) před Ním líbivé/přijatelné/vhodné

3,23 jak nám přikázal - dosl. jak dal přikázání nám.

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274866
Měsíc: 2523
Den: 140