Jdi na obsah Jdi na menu
 


Titovi 2

« Titovi 1

» Titovi 3

 

1Ty však mluv, co náleží k zdravému učení. 2Starší muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti. 3Podobně starší ženy ať se chovají uctivě, nejsou pomlouvačné ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém 4a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a děti,5byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, poddané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. 6Taktéž mladší muže napomínej, aby byli rozvážní, 7a sám buď ve všem příkladem správného jednání: Ukazuj v učení neporušenost, poctivost, 8mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého. 9Otroci ať se ve všem podřizují svým pánům, ať jsou úslužní, neodmlouvají, 10ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho Zachránce Boha. 11Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem 12a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, 13očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista, 14který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškerého porušování zákona a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. 15Mluv tyto věci, povzbuzuj a kárej se vší přísností. Nikdo ať tebou nepohrdá!

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.