Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 2

« Efezkým 1

» Efezkým 3

 

1Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, 2v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. 3Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. 4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, 5i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem -- milostí jste zachráněni -- 6a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, 7aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. 8Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás -- je to Boží dar; 9není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. 10Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. 11Proto pamatujte, že vy, kdysi pohané tělem, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkali obřízka -- ta byla lidskou rukou činěna na těle --, 12že jste byli v tom čase bez Krista, odcizeni společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 13Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. 14Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství -- 15Zákon s jeho příkazy a ustanoveními --, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj 16a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. 17Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, 18neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu. 19Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny; 20byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, 21v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; 22v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.