Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Tesalonickým 3

« 1. Tesalonickým 2

» 1. Timoteovi 1

 

1Nakonec, bratři, modlete se za nás, aby se Pánovo slovo rychle šířilo a bylo slaveno tak jako u vás 2a abychom byli vysvobozeni od pobloudilých a zlých lidí; neboť ne všichni mají víru. 3Věrný je Pán, který vás upevní a ochrání od Zlého. 4Vždyť jsme o vás přesvdčeni v Pánu, že věci, které vám přikazujeme, činíte a budete činit. 5Kéž Pán uvede vaše srdce do Boží lásky a do Kristovy trpělivosti. 6Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který žije neukázněně, a ne podle toho, co jste od nás převzali. 7Vždyť sami víte, jak nás máte napodobovat, protože jsme mezi vámi nebyli neukáznění. 8Ani jsme u nikoho nejedli zadarmo chléb, ale dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9Ne že bychom k tomu neměli právo, ale takto jsme vám dali sami sebe za vzor, abyste nás napodobovali. 10Neboť když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám toto: Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí. 11Slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněně, vůbec nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není. 12Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby s tichostí pracovali a jedli vlastní chléb. 13Vy však, bratři, neochabněte v konání toho, co je správné. 14Jestliže někdo neposlouchá naše slovo v tomto dopise, dávejte si na něho pozor a nestýkejte se s ním, aby se zastyděl. 15Avšak nepokládejte ho za nepřítele, nýbrž napomínejte ho jako bratra. 16Sám Pán pokoje nechť vám daruje pokoj vždy a každým způsobem. Pán se všemi vámi. 17Pozdrav mou, Pavlovou rukou, což je znamením v každém dopise; takto píšu. 18Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen. // Oslovení

 

Na této stránce je použit tento překlad:

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible, http://www.biblecsp.cz/. Použito s povolením. Nedistribuovat.
Czech study translation. Copyright © 2009 by Bible Translation Endowment Fund, http://www.biblecsp.cz/. Used by permission. Do not distribute.